Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PRORAČUN - 2015. GODINA

Proračun Općine Rakovica za 2015.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

2.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2015.:

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj