Top Panel
Utorak 04 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (''Narodne novine'' br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (‘’Glasnik Karlovačke županije’’ br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinski načelnik Općine Rakovica dana 18.03.2013. godine podnosi

 

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJUPROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA  ZA 2012. GODINU

 

 

Članak 1.

 

 Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Planirano

Utrošeno

  Pozicija proračuna

  1. 1.       GLAZBENA GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

 

          KUD  Izvor , Rakovica

Redovan rad i odlasci na manifestacije kulturno umjetničkih skupina

25.000,00

Isplata tromjesečno u toku godine

 

25.000,00

161

Priredbe i manifestacije  povodom :

Dana općine Rakovica,  proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA,TURISTIČKA ZAJEDNICA, UDRUGE

 

OŠ Eugen Kvaternik Rakovica

 

 

 

Srednja škola Slunj

 

Dan općine Rakovica 05.08.2008

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2008

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08.

Ostale nespomenute priredbe i manifestacije

 

 

 

 

 

Obilježavanje dana škole

 

 

 

Organiziranja maturalne

zabave

42.000,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima ili ugovorima

 

 

 

 

 

 

 

3.000,00 kn podmirenje troškova manifestacije

 

2.000,00 kn za maturalnu zabavu –tekuća donacija

37.375,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000,00

 

 

 

 

2.000,00

 

162-165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

133

  1. 2.       MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

 

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog Drežnik Grada

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac, te arheološka istraživanja oko kule

218.483,21 Troškovi  na osnovu ugovora ili računa s izvođačima  za izvedene radove na uređenju kule i arheologiji oko kule

111.958,75 kn -radovi

87.437,50 arheologija

10.000,0 geodezija

167-170b

SVE UKUPNO:

 

290.483,21 kn

276.771,61 kn

 

 

 

 

Članak 2.

 

U toku 2012 godine na području općine Rakovica sukladno utvrđenom Programu javnih potreba u kulturi (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 11/12, 20/12, 27/12 i 51/12) planirane su i izvršene su glazbeno scenske aktivnosti te muzejske djelatnosti.

 

Iz prikazanog je vidljivo da je u toku 2012. godine realizirano 276.771,61  kn odnosno 95,28% programa  javnih potreba u kulturi.

 

Od glazbeno scenskih nastupa održane su tri glazbene manifestacije i to dvije u Rakovici, te jedna u Drežnik Gradu.

 

Završeni su radovi na uređenju kule starog Drežnik Grada, te  se ista koristi za posjetitelje.

 

U toku 2012. godine izvedeni su  radovi na uređenju podrumske prostorije-tamnice gdje je sanirano unutarnje ziđe kule, postavljena ulazna vrata i prozor tamnice, te natkriven dio prilaza do tamnice radi zaštite otkopanih zidina i hodnika gdje su vršena arheološka istraživanja. Arheološka istraživanja prve faze obuhvatila su i ostali dio oko kule neophodan za sanaciju ruševnog ziđa starog grada.

 

 

KLASA: 612-01/12-01/01

URBROJ: 2133/16-13-5

Rakovica, 18.03.2013.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

                                                                                                                                                           Franjo  Franjković
Na temelju odredaba Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (''Narodne novine'' br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (‘’Glasnik Karlovačke županije’’ br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na 43. sjednici održanoj dana 27.03.2012. godine donosi

 

        

             ZAKLJUČAK

 

 

I

 

            Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu.

 

II

           

            Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA: 612-01/12-01/01

URBROJ: 2133/16-13-6

Rakovica, 27.03.2013.

 

                                                                                      Predsjednik općinskog vijeća

 

 

                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj