Top Panel
Četvrtak 29 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama, 49/11, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 41. sjednici održanoj dana 20.12.2012. godine donijelo je

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2013 godine

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2013 godini.

 

Članak 2.

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, turističke zajednice, donacije i sl.).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                            Izvori  financiranja po procjeni troškova (kn)

 

                                                                                Kom. doprinos                   Proračun općine                                                                      Ostali 

                                                                                              (Ministarstva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Javne površine

                                                                                               

Eko muzeja-Kapitalna donacija TZ Rakovica                                                          145.000,00

JU Rakovica-Kap. donacija  za rutu špilja                                                                     40.000,00                                                                               

Izgradnja pješačkih staza-projektna dokumentacija                                                 255.100.00                                                                                

Vrijednost investicije: 440.100,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                              

2.Nerazvrstane ceste: 

   Izgradnja prometnica

 

Izgradnja ceste u naselju Grabovcu                                                                                           30.000,00

Ulaganja u prometnice u Poduzetničkoj zoni                  80.000,00                                                                                 Drž. proračun 473.000,00

Ulaz u poduzetničku zonu                                                                                                                                                 Državni pror. 117.000,00                                                   

Vrijednost investicija 700.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Postavljanje ograde oko dijela groblja Drežnik Grad                                                                                                          Općina Plitvička Jezera 50.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrijednost investicije: 50.000 kn __________________________________________________________________________________________________________________________                           

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                                                                             100.000,00       

                 

Vrijednost investicije: 100.000,00 kn 

______________________________________________________________________________________________________________________________________          

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja (kn)

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                         Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                                       Fondovi, Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                           _____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                    

Kapitalna pomoć Spelekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                      5.000,00                                           100.000,00                 

Izgradnja vodovoda u PZ Grabovac    Karlovača županija 135.000,00 kn +Državni                                        proračun 74.000,00

Izgradnja vodovoda                                                                                                                                                      Drž. prorač. 100.000,00

Ukupna vrijednost investicije: 414.000,00 kn          ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

 

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za projektiranje  i dr. dokum.                                                        100.000,00                                Državni proračun 100.000,00                                                                                                                                                

 Vrijednost investicije:  200.000,00 kn                                    

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja   (kn)                  

       Ostali izvori (Ministarstva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.Održavanje čistoće

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

  

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                     967.400,00                                   Županijski pror. 50.000,00 kn+ Fond

za zaštitu okoliša i ener. učin. 4.000.000,00

                                                                                                                     

Vrijednost investicije: 5.017.400 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja vanjske tržnice i oprema u PZ Grabovac                                                       120.000,00

Projektna dokumentacija za tržnicu                                                                                 50.000,00    

 

Vrijednost investicije: 170.000 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =7.091.500,00 kn

                                  

 

           

                                                                                  Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/12-01/04

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 20.12.2012.

 

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj