Top Panel
Srijeda 21 Velj 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (''Narodne novine'', br. 86/12) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 38. sjednici, održanoj 05. studenog 2012. godine, donijelo je

 

P R O G R A M

FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE RAKOVICA I POBOLJŠANJA INFRASTRUKTURNO NEDOVOLJNO OPREMLJENIH I/ILI NEOPREMLJENIH NASELJA NA PODRUČJU

OPĆINE RAKOVICA U 2012. GODINI

 

Članak 1.

 

Ovim Programom financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica  i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuje se što će se sufinancirati iz sredstava prikupljenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru tijekom 2012. godine na području Općine Rakovica.

 

Članak 2.

 

Tijekom 2012. godine od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se prikupiti 20.000,00 kuna.

 

Prikupljena sredstva utrošit će se za:

1. financiranje izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica, pozicija 207-b Proračuna, u iznosu od 3.000,00 kune,

2. izgradnju nogostupa u Rakovici, pozicija 214-d, u iznosu od 17.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-01/12-01/03

URBROJ: 2133/16-12-1                    

Rakovica, 05.11.2012.                                         

 

                                                                                      Predsjednik općinskog vijeća

 

 

                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj