Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program utroška boravišne pristojbe u 2011. godini

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne novine'' br. 152/08 i 59/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 29. sjednici održanoj dana 15. studenog 2011. godine, donijelo je sljedeći

 

PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE

ZA 2011. GODINU

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom utvrđuje se namjena trošenje sredstava boravišne pristojbe koja će se utrošiti za poboljšanje uvjeta boravka turista na području Općine Rakovica.

 

Članak 2.

 

            U Proračunu Općine Rakovica za 2011. godinu na poziciji P 037 planiran je prihod od boravišne pristojbe u ukupnom iznosu od 165.900,00 kuna.

 

            Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristit će se:

            - kao kapitalna donacija JU Rakovica za izradu ruta špilje u iznosu od 20.000,00 kn, pozicija Proračuna 160, izvor financiranja: Opći prihodi i primici - admin., upravne i dr. pristojbe,

            - kao kapitalne donacije TZO Rakovica za uređenje eko muzeja, odmorišta i vidikovaca u iznosu od 41.500,00 kn, pozicije Proračuna 155-B i 156-A, izvor financiranja: Opći prihodi i primici - admin., upravne i dr. pristojbe,

            - za uklanjanje ruševnog objekta u iznosu od 25.000,00 kn, pozicija Proračuna 119, izvor financiranja: Opći prihodi i primici - admin., upravne i dr. pristojbe,

            - za uređenje i sanaciju Starog grada Drežnika u iznosu od 63.100,00 kn, pozicije Proračuna 196, 196-a i 196-b, izvor financiranja: Opći prihodi i primici - admin., upravne i dr. pristojbe,

            - za izgradnju prometnica u iznosu od 16.300,00 kn, pozicije Proračuna 235-a, 235-b i 235-d, izvor financiranja: Opći prihodi i primici - admin., upravne i dr. pristojbe.

 

Članak 3.

 

            Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 334-01/11-01/04

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 15.11.2011.                           

                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj