Top Panel
Petak 25 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18)

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj ­­­­­18. sjednici održanoj 22.12.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom vrše se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 04/10 i 41/10), te  se definiraju  poslovi održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koji se financiraju iz komunalne naknade.

 

Članak 2.

 

            U članku  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 04/10 i 41/10) mijenja se:

 

Točka  2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE  U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH      POVRŠINA

u stavku 6. dio koji glasi: 71.000,00 kn, u novi koji sada glasi : 121.000,00 kn

u stavku 7. dio koji glasi: 43.000,00 kn, u novi koji glasi 107.000,00 kn

u stavku 10. dio koji glasi: 35.000,00 kn, u novi koji glasi: 17.000,00 kn

u stavku 11. dio koji glasi: 211.000,00 kn,  u novi koji sada glasi : 307.000,00 kn.

 

Točka 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

u stavku 5. dio koji glasi: 30.000,00 kn u  novi koji sada glasi : 20.000,00 kn  i dio koji glasi: 70.000,00 kn u novi koji glasi: 75.000,00 kn  

u stavku 8. dio koji glasi: 141.000,00 kn u novi koji sada glasi: 136.000,00 kn.

 

Točka 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

            -u točki 2.

      stavku 2. dio koji glasi: 245.000,00 kn  u novi koji sad glasi : 290.000,00 kn

      stavku 3. dio koji glasi: 35.000,00 kn  u novi koji sada glasi: 30.000,00 kn

      stavku 8. dio koji glasi: 665.000,00 kn u novi koji sada glasi 705.000,00 kn.

 

Točka 5. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

      stavku 6. dio koji glasi: 103.000,00 kn  u novi koji sada glasi: 63.000,00 kn.

 

Točka 6. JAVNA RASVJETA

u stavku 2. dio koji glasi: 500.000,00 kn u novi koji sada glasi: ukupno 460.000,00 kn.

 

Točka 7. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

mijenjaju  se stavak 2 i 3 te  sada glase:

Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvajaju se sredstva:

- za redovan rad DVD Rakovica   u iznosu od 117.000,00 kn kroz tekuću donaciju sa pozicije Proračuna br. 110, te 141.000,00 kn za uređenje i opremanje doma sa pozicije 119 Proračuna

-- za redovan rad DVD Drežnik Grad    u iznosu od 72.000,00 kn kroz tekuću donaciju sa pozicije Proračuna br. 113, te  44.000,00 kn za uređenje i opremanje doma sa pozicije 120 Proračuna

Za obavljanje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 374.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

U članku 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010 godini mijenja se stavak 2 koji sada glasi:

 

''Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

_______________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                    Iz komunalne                                                           

                                                                            naknade                  

_______________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      -                                 

_______________________________________________________________________                       

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                           307.000,00                                                                                                                                    

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                      136.000,00

_______________________________________________________________________

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          705.000,00                                                                                                  

_______________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                       63.000,00                                                              _______________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                            460.000,00                                       

_______________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a                                   374.000,00

_______________________________________________________________________

8. Školstvo i zdravstvo                                  101.000,00

_______________________________________________________________________                

9.Radovi u mjesnim odborima                         27.347,00

 

                                     UKUPNO:                        2.173.347,00  kn iz  komunalne naknade''                      

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 363-02/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica, 22.12.2010.

                                                                                             

                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj