Top Panel
Utorak 24 Stu 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. g.

Na osnovu članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 770/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09)  te članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09) općinski načelnik  Općine Rakovica daje slijedeće

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2009 GODINI

 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2009 godini  (u daljnjem tekstu Program) usvojenim na sjednici Općinskog vijeća dana 17.03.2009. godine, te  izvršenim izmjenama i dopunama  na sjednici dana 29.01.2010 godine,određeni su financijski iznosi  za obavljanje pojedinih  komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade.

Sredstava  komunalne naknade utrošena su za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

            -odvodnja atmosferskih voda, 

            -održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

            -održavanje javnih površina,

            -održavanje nerazvrstanih cesta,

            -održavanje groblja,

            -javna rasvjeta.

 

Sukladno Odluci o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 50/2008) dio sredstava komunalne naknade  koristi se za održavanje školskih objekata i objekata i financiranja redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad.

 

KOMUNALNE

DJELATNOSTI

       

  Plan  po                       Utrošeno iz               Sufinanciranje        Ostali izvori  Programu                       iz komunalne                građana                        

                                                                                                                                                                        

1.Odvodnja atmosf. voda

 10.000,0                utrošeno kroz održ. cesta                             

2.Održavanje

čistoće,čišćenje javnih površina

122.000,00                               77.888,45                             

3.Održavanje javnih

površina

125.000,00                              124.949.99

                                                                                                  

4.Održavanje nerazvrstanih cesta

472.403,85                              606.823,18         65.334,22         Opć. proračun             

                                                                                                       21.727.91

                                        

5.Održavanje groblja i mrtvačnica

110.000,00                               11.175,33                                        100.000,00

                                                                                                Općina Pl. jezera                                                                                                                                                                                                                  

          

6.Javna rasvjeta

440.000,00                               440.227,07

7.Održavanje školsk.obj.

76.000,00                                   75.671,49           

8. Održavanje objekata i financiranje redov.djel. DVD

RAKOVICA

DREŽNIK

1.224.456,80                          1.222.233,80          

UKUPNO:

2.745.826,30                           2.558.969,20        65.334,22        121.727,91

 

 

 

Prema stanju zaduženosti i naplaćenosti  komunalne naknade u 2009 godini,  s danom 01.01.2010. godine isto iznosi:

-         zaduženo je ukupno za 2009 godinu  1.898.111,49 kn,

-          naplaćeno s dugovanjima iz proteklih godina ukupno 2.558.969,20 kn,

-         neutrošeno sredstava koja se prenose u 2010 godinu iznose 0,0  kn,

-         sveukupno uloženo u 2009 godini  2.746.031,30 kn.

 

U prilogu se daje prikaz plaćanja po naseljima kroz mjesece, te prikaz potrošnje javne rasvjete po trafostanicama naselja.

 

Iz navedenog je vidljivo da su prikupljena sredstva u 2009 godini u iznosu od 2.558.969,20 kn  u potpunosti utrošena. Planirana sredstva Programom u iznosu od 2.745.826,30 kn utrošena su u iznosu od  2732.005,30 kn odnosno 100%. Uz sredstva komunalne naknade  dio radova na održavanju groblja, mrtvačnica  i nerazvrstanih cesta korištena su iz samodoprinos građana i proračuna Općine Rakovica i Općine Plitvička Jezera. Iz sredstava komunalne naknade  mogu se podmiriti  troškovi potrošnje i održavanja javne rasvjete, održavanja groblja, održavanja čistoće javnih površina, održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta u nivou najosnovnijih radova održavanja makadamskih prometnica i modernizacije asfaltnim zastorom, te čišćenje snijega u zimskim uvjetima.

Najveći prihod komunalne naknade u 2009 godini je od Vojnog poligona i naplaćeno je 1.145.320,00, autokampa Čatrnja 122.698,83 kn , hotel Grabovac 90.185,80  kn, te autokamp Grabovac  22.070,76 kn.

U toku 2009 vršila se daljnja  naplata dugovanja kao i  revizija zaduženja.

 

Zbog obveza izgradnje javne rasvjete u novim građevinskim zonama ili ne osvijetljenim naseljima i stalnih zahtjeva građana za dopunjavanje iste, kao i povećane cijene el.energije, uključivanja javne rasvjete tijekom cijele noći u  naselju Rakovica i Grabovac i dalje su značajni  troškovi održavanja iste. Od ukupnih troškova održavanja sama potrošnja električne energije za rasvjetu iznosi 306.646,15 kn. Uključenost rasvjete tijekom cijele noći vrši se na osnovu zahtjeva Policijske postaje Slunj zbog učestalih krađa i provala u napuštene i javne objekte. Isto tako treba napomenuti da je reguliranje režima paljenja i gašenja vršeno na način da se javna rasvjeta gasi u toku noći ovisno o godišnjem dobu ali u prosjeku  ne svijetli od 2,00 sata do 5,0 sati ujutro.Održavanje rasvjete obavlja se  preko ugovornog izvršitelja  - Obrt ELKO RAD iz Slunja, a distributer je Elektrolika Gospić.

 

Nerazvrstane ceste održavane su iz djela sredstava komunalne naknade, iz  sredstava samodoprinosa građana za asfaltiranje, te iz ostalih prihoda općine.

Za ostale radove koji se financiraju iz komunalne naknade a odnose se na  održavanja javnih površina, održavanja čistoće javnih površina i javnu rasvjetu utrošena su samo sredstva iz komunalne naknade.

Održavanja groblja vršeno je kroz radove sadnje ukrasnog zelenila, radova na mrtvačnici Drežnik Grad, i ostalom održavanju groblja ,a iz sredstva komunalne naknade i proračuna Općine Plitvička jezera jer stanovnici ove susjedne općine koriste groblje u naselju Drežnik Grad. Trošak odvodnje atmosferskih voda rješavan je u sklopu održavanja prometnica a nekih većih zahvata nije bilo. 

 

Uz navedena ulaganja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu u toku 2009 godine sufinancirani su radovi na održavanju – obnavljanju vatrogasnih objekata u Drežnik Gradu i Rakovici, te  objekata Osnovne škole u Rakovici.

Prilog ovom izvješću čini:

-prikaz troškova potrošnje javne rasvjete po TS naselja

-prikaz postotka neplaćanja po naseljima

 

                                                            

KLASA: 363-02/10-01/02                                                   

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica,15.02.2010.

                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                       Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj