Top Panel
Ponedjeljak 28 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini

Na osnovu članka 30 stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.26/03, 82/04,110/04),te članka 11. Statuta općine Rakovica  (Glasnik Karlovačke županije br. 02/06), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 44. sjednici  održanoj dana 17.03. 2009. godine donijelo je

 

P R O G R A M

 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2009. godine

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2009. godini.

 

Članak 2.

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                              Izvori  financiranja ( u % od ukupne sume)

                                                                            Kom. doprinos                           Proračun općine                                        Ostali 

                                              (Ministarstva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

                                                                           60.000,00 kn ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                          5 %                                           25 %                                            70 %

-izrada projekata za sportska i

dječja igrališta  20.000,00

-izrada projekta sportsko rekreac.zone

Grabovac 200.000,00 kn

                                                  

-gradnja sportskih i dječjih igrališta

 u naseljima  Selište Drežničko,   

Grabovac  i Drežnik Grad                                                10 %                                        10 %                                            80 %

360.000,00 kn   

-izgradnja autobusnih stajališta

i nadstrešnica za Korita, Oštarske Stanove                          15 %                                            80 %                                             5%

i Grabovac

30.000,00 kn

-Izrada projekata pješačkih staza

60.000,00                                                                            5 %                                      95 %

Vrijednost investicije : 670.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                          

2.Nerazvrstane ceste:                                             

                                                                           

Izgradnja prometnica

-izgradnja prometnica, nogostupa                                         10 %                                            10 %                                               80 %

parkirališta i dr. u poduz.zoni Grabovac

520.000,00 kn

-izgradnja cesta kroz naselja                                               30 %                                            20 %                                                50 %

400.000,00 kn

-izgradnja nogostupa kroz naselja                                        5 %                                               10 %                                                85 %

100.000,00 kn

-ostali prometni objekti

20.000,00                                                                                                                                  100%

-izrada  projekata,programa  i studija

i dr. za predpristupne i dr.fondove                                                                                     100%

20.000,00

-izrada troškovnika za moderniz. lokal.                                                                                 100%

cesta i ostal. investicija

10.000,00 kn                                                   

 

Vrijednost investicija: 1.070.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Rekonstrukcija  postojećih objekata mrtvačnica

50.000,00 kn

Izrada detaljnog plana grobalja

60.000,00 kn                                                                           5 %                                      50 %                                                 45 %                                  Vrijednost investicije: 110.000 kn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja mreže javne rasvjete

u poduzetničkoj zoni Grabovac

800.000,00 kn                                                                            10 %                                              10 %                                                              80 %

 

Vrijednost investicije: 800.000,00 kn 

______________________________________________________________________________________________________________________________________          

                         

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I     NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr. )

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun.usluge                       Proračun i Koncesije                  Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                                        naknada za priključak                                                               Fondovi , Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                          ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                    

                                                                                                  

-Gradnja vodovodne mreže poduz.zone Grabovac                 10 %                                  10%                                                   80 %

250.000,00 kn

-gradnja vodovoda kroz naselja                                           10 %                                30 %                                                     60%

200.000,00

Gradnja lokal. vodovoda kroz naselje Ošt.                              5%                                    15%                                                            80 %

Stanovi- Rakovica

250.000,00 kn

-izrada projektne dokumentacije vodovoda

60.000,00 kn (poz.. 614 Proračuna)

                                                                             20%                                  50 %                                                   30%                                                                  

           

Ukupna vrijednost investicije: 760.000,00          

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

- izrada projektne dokumentacije

kanalizacijskog sustava

200.000,00 kn                                                                        

 Vrijednost investicije:  200.000,00 kn                                    5%                                  15 %                                                      80%                                              

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.Održavanje čistoće

Sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje

komunalnog otpada

180.000,00 kn                                                                       10%                                               90%

 

Subvencija cijene

odvoza komunalnog otpada                                                                                                     100 %                                         

 40.000,00 kn                                      

Vrijednost investicije :220.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun.

   otpada

Izgradnja deponije komunalnog otpada Ćuić Brdo

1.000.000,00 kn

 

          10 %                                                10%                                                   80%    

 

Vrijednost investicije: 1.000.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

 Izgradnja otvorene tržnice Grabovac

u poduzetničkoj zoni

200.000,00 kn                                                                          15 %                                              35 %                                               50%                                                   

Izrada projekta zatvorene tržnice u poduzetničkoj

 zoni Grabovac

200.000,00 kn                                                                         15%                                                 85 %                                                                                                                                                                                

Vrijednost investicije:  400.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =4.830.000,00

                                  

 

           

                                  

                                                                                  Članak 3.

 

                                                           Ovaj Program objaviti će se u Glasniku karlovačke županije.

 

 

Klasa: 363-02/09-01/03

Urbroj: 2133/16-09-1

Rakovica,17.03.2009.

 

                                                                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                      Nikola Magdić dipl.ing.šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj