Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

SUFINANCIRANJE POVREMENOG PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA

Na temelju Odluke o izmjenama odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata izglasana od strane Općinskog vijeća Općine Rakovica na sjednici održanoj 3. kolovoza 2020. godine (Službeni glasnik Općine Rakovica, broj 6/2020) obavještavamo sve učenike i studente koji još nisu predali dokumentaciju potrebnu za prijavu za sufinanciranje povremenog prijevoza, da to učine u uredu Općine Rakovica najkasnije do ponedjeljka, 24. kolovoza 2020. godine do 15 sati.

Potrebna dokumentacija:

  • potvrda o upisu u akademsku godinu 2019./2020.
  • broj tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata
  • kopija osobne iskaznice.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj