Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROTUEPIDEMIJSKE MJERE

Zaključak Stožera CZ Karlovačke županije vezano za novu organizaciju rada.

Ove mjere se odnose na Karlovačku županiju, a i na Općinu Rakovica s ciljem sprečavanja širenja bolesti COVID 19.

MJERE

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj