Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

OBJAVA BIRAČIMA - MJESNI ODBORI

Općinsko vijeće Općine Rakovica donijelo je dana 24. lipnja 2020. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora. 

OBJAVA

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj