Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Otvoren je natječaj iz operacije 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”, u svrhu učinkovitog korištenja energije, u vrijednosti od 70 milijuna HRK. Natječajem se potiče izgradnja i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunca ili biomase) za potrebe proizvodnih i prerađivačkih pogona u poljoprivredi.Prihvatljivi prijavitelji

Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o funkcioniranju EU-a (mikro, mala, srednja i velika poduzeća, uključujući početnike koji imaju registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) koje nisu registrirane za preradu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

Razina i visina potpore

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova

Iznos potpore je od 15.000 EUR do 1.000.000,00 EUR (do 200.000 EUR za početnike)


Prihvatljive aktivnosti

Građenje, rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom

Građenje, rekonstrukcija i opremanje postrojenja/prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)

Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

VAŽNO:

Ulaganja u obnovljive izvore energije u sklopu ovog natječaja prihvatljiva su za vinare tj. za djelatnost preradu grožđa za proizvodnju vina, s obzirom da u ista nisu prihvatljiva u sklopu mjere Ulaganja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. - 2023.


Natječaj je otvoren do 30. lipnja 2020., do 12 sati.


Više o natječaju možete pronaći
ovdje.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj