Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

STOŽER CV OPĆINE RAKOVICA

Prema nalogu Stožera civilne zaštite karlovačke županije, kao mjera za sprečavanje širenja koronavirusa SARS-CoV-2 nalaže se svim ugostiteljskim objektima koji su registrirani za pripremu i usluživanje hrane i pića da prilagode svoje radno vrijeme od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine, da traje najranije od 06:00 sati, a najkasnije do 18:00 sati, svaki dan u tjednu neovisno o vikendima.
Hvala na razumijevanju!

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE RAKOVICA
Mihovil Bićanić, načelnik Stožera

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj