Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI POZIV-PLAKETA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

 

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja
„Plaketa Karlovačke županije“ za 2019. godinu

Javni Poziv nalazi se ovdje. 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj