Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI POZIV-ŽIVOTNO DJELO

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

 

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja
„Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ u 2019. godini

Javni Poziv nalazi se ovdje.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj