Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI POZIV O EVIDENTIRANJU NERAZVRSTANIH CESTA

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste:

Nerazvrstana cesta NC 1 NK na katastarskoj čestici: dio 2857 u k.o. Nova Kršlja

Nerazvrstana cesta NC 1 M na katastarskim česticama: dio *181, dio 1321/1, dio 1321/1, dio 1349/2, dio 1350 i dio 1470 u k.o. Mašvina

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Više informacija nalazi se ovdje. 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj