Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ENERGETSKA OBNOVA KUĆA

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA
INFORMACIJA

SUFINANCIRANJE JE 60% NA RAZINI CIJELE REPUBLIKE HRVATSKE
POZIV ZA PRIJAVU SE OTVARA 31.3.2020.


Program u razdoblju od 2019. do 2020. provodi se u dva dijela, tj. za dvije ciljne skupine:

⦁ Svi građani, vlasnici obiteljskih kuća – prvi dio ovog Programa odnosi se na sve vlasnike obiteljskih kuća u RH bez obzira na njihov socijalni status;
⦁ Ranjive skupine građana – drugi dio ovog Programa odnosi se isključivo na ranjive skupine građana u riziku od energetskog siromaštva – putem Centra za socijalnu skrb.

Više informacija potražite ovdje. 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj