Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

Mole se roditelji djece koja ove godine polaze u malu školu da ispune Prijavu za upis djeteta u program predškole. Uz Prijavu je potrebno priložiti Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta i Presliku osobnih iskaznica oba roditelja odnosno skrbnika. 

Prijava za upis djeteta u program predškole

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj