Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - EKO EDUKATIVNA PREDSTAVA

U suradnji sa Rakovicom d.o.o., Općina Rakovica u sklopu Edukacije djece na temu održivog otpada i razvrstavanja otpada u Osnovnoj školi "Eugen Kvaternik" organizirala je Eko edukativnu predstavu "Naš zeleni svijet". Predstavi je sudjelovalo 70 učenika od 1.- 5. razreda. Predstava na zanimljiv i zabavan način educira djecu o temama održivog gospodarenja otpadom i ekologije. Predstava govori o reciklaži, kroz interaktivnu igru s djecom, uči djecu, prije svega o očuvanju prirode, što oni sami mogu učiniti kako bi bilo manje smeća, te kako reciklirati nepotrebne stvari.

Uz predstavu djeci su podijeljeni letci i majice sa edukativnom porukom.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj