Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

GODIŠNJI PLAN UOBIČAJNIH MJERA ZA SPREČAVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"broj 99/18) i članka 35. Statuta Karlovačke županije - pročišćeni tekst (Glasnik mKarlovačke županije broj:14c/18) a sukladno Izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Službenika za informiranje Karlovačke županije, župan Karlovačke županije donosi

 

Godišnji plan uobičajnih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Karlovačke županije za 2019./2020. lovnu godinu. 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj