Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU KIOSKA

Na osnovu članka 12. i 13. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih i drugih naprava na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 7/11) kao i općinski načelnik Općine Rakovica raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavu kioska. 

Predmet natječaja je davanje u zakup lokacija u Grabovcu za postavu montažnog objekta (bankomat).

Lokacije se nalaze na dijelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, označenog k.č.br. 147/8, k.o. Sadilovac.

Potpuni tekst natječaja možete pronaći na linku ispod.

JAVNI NATJEČAJ - ZAKUP JAVNE POVRŠINE

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj