Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a TZ DREŽNIČKO SELIŠTE DREŽNIČKO - ČATRNJA

U prilogu je Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog Plana Uređenja Turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja.

ODLUKA

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj