Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI NATJEČAJ - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE I EU PROJEKTE

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilniku o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' broj 06/18), privremeni pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene i EU fondove, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove na radno mjesto - Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove - 1 izvršitelj/ica

 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit za B kategoriju.

Opći uvjeti za prijam u službu:

- punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. 

Prijave se podnose na adresu:

OPĆINA RAKOVICA,

Rakovica 6,  47245  Rakovica,

s naznakom ''Javni natječaj za višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove - ne otvaraj'' ili se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Rakovica u zatvorenoj omotnici. 

Neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

Detaljni tekst natječaja sa ostalom potrebnom dokumentacijom se nalazi u prilozima ispod:

 

JAVNI NATJEČAJ - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE I EU PROJEKTE

JAVNI NATJEČAJ - OPIS POSLOVA

PRIVOLA

IZJAVA

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj