Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

OBAVIJEST VLASNICIMA AUTOKAMPA, HOTELA ILI APARTMANSKOG NASELJA O NAČINU OBRAČUNA KOMUNALNE NAKNADE

Obavještavamo Vas da sukladno članku 97. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) te članku 17. ili članku 20. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Rakovica („Službeni glasnik Općine Rakovica“ br. 8/18) imate mogućnost plaćanja komunalne naknade za hotele, apartmanska naselja i kampove godišnje u iznosu od 1,5% od ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u navedenim objektima ili po obračunu ukupne površine poslovnog objekta.

Kako bismo utvrdili komunalnu naknadu za 2019. godinu, pozivamo Vas da do propisanog roka, 31. siječnja 2019. godine, te dalje svih narednih godina do 31. siječnja dostavite podatke o načinu obračuna komunalne naknade za koji će se izdati rješenje do 31. ožujka tekuće godine.  

U zahtjevu s očitovanjem načina obračuna komunalne naknade po ostvarenom prihodu u iznosu od 1,5% od ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, dužni ste navesti iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg prihoda za proteklu godinu i to za objekte hotela, apartmanskog naselja ili kampa, potpisan i ovjeren pečatom vlasnika gospodarskog subjekta ili ovlaštenog zastupnika.

U slučaju da zahtjev za utvrđivanje komunalne naknade po ostvarenom ukupnom prihodu ne bude podnesen u roku do 31. siječnja tekuće godine, komunalna naknada će Vam se utvrditi na način iz članka 17. i 18. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Rakovica“ br. 8/18).

U prilogu Obrazac zahtjeva.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj