Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENIKA I STUDENATA

Ovim javnim natječajem pokreće se postupak dodjele 10 (deset) stipendija učenicima srednjih škola u mjesečnom iznosu od 500,00 kn i 10 (deset) stipendija studentima u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, počevši od školske odnosno akademske godine 2018/2019.

Vrijeme trajanja javnog natječaja: 30 dana - od dana raspisivanja.

Prijavu za natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili staratelj.

Prijave se podnose na adresu:

OPĆINA RAKOVICA,

Rakovica 6,  47245  Rakovica,

s naznakom „Javni natječaj za stipendije - ne otvaraj'' ili se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Rakovica u zatvorenoj omotnici.

Neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Na linkovima ispod je potpuni tekst natječaja sa uvjetima i potrebnom dokumentacijom.

JAVNI NATJEČAJ ZA STIPENDIJE

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA U ODREĐENU SVRHU

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj