Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI NATJEČAJ - SPELEKOM D.O.O. I RAKOVICA D.O.O.

Temeljem odredbe članka 18. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (od 05.02.2014.), Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (od 21.08.2014.) i Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (od 28.05.2014.), te odredbe članka 18. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. za obavljanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje (od 05.02.2014.), Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. za obavljanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje (od 21.08.2014.) i Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. za obavljanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje (od 28.05.2015.), i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje člana uprave Spelekom d.o.o.-a i Rakovica d.o.o., dana 08. studenoga 2018. godine Skupština Društva raspisuje NATJEČAJ za imenovanje direktora/direktorice trgovačkih društava Spelekom d.o.o. i Rakovica d.o.o.

Sve detalje natječaja (uvjeti, dokumentacija, rokovi) možete pronaći u dokumentaciji na linkovima ispod.

JAVNI NATJEČAJ - DIREKTOR

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

LITERATURA

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj