Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI NATJEČAJ U RAKOVICA D.O.O.

Na temelju Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Rakovica d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Rakovica 32, Rakovica, za popunu radnog mjesta električara - domara - ložača, raspisuje se Javni natječaj za popunu radnog mjesta ELEKTRIČAR - DOMAR - LOŽAČ.

Sve detalje natječaja (uvjeti, dokumentacija, rokovi) možete pronaći u dokumentaciji na linkovima ispod.

JAVNI NATJEČAJ - ELEKTRIČAR/DOMAR/LOŽAČ (izmjenjeni tekst natječaja)

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (izmjenjeni tekst)

LITERATURA

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj