Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI POZIV - POTPORA POLJOPRIVREDI

Na temelju članka 7. Programa potpora za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2018. godini. („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj 03/18),  i članka 8. Programa potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2017. („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj 03/18), Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica raspisuje:

J A V N I     P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2018. godini 

            Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači da podnesu zahtjev za  korištenje mjera poticanja unapređenja poljoprivrede, ruralnog razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini. Poticajne mjere ostvaruju se po dva osnova, ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja. Prijave se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rakovica do 30. rujna 2018. godine odnosno do utroška planiranih sredstva.

            Poziv je objavljen na oglasnoj ploči u uredu Općine, oglasnim pločama u svim naseljima Općine Rakovica i na internetskoj stranici Općine Rakovica (www.rakovica.hr). Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u kuverti na adresu:

OPĆINA RAKOVICA

RAKOVICA 6, 47245 RAKOVICA

s naznakom: „ZA POTICANJE POLJOPRIVREDE

ili predajom u ured Općine. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi dostavljeni izvan roka dostave neće se razmatrati.

Detaljnije u prilogu - JAVNI POZIV

Ostali prilozi: ZAHTJEV

                   IZJAVA

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj