Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE RAKOVICA

Obavještavamo da je objavljen Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Rakovica. Predmet natječaja je prodaja građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području Općine Rakovica u katastarskim općinama Drežnik (Drežnik 1) i Broćanac označenih slijedećim katastarskim brojevima: 

  1. u k.o. Drežnik:    67/68;  85/50;  467/5;  84/18;  85/14;  67/130.
  2. u k.o. Broćanac:  56/K.

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja odnosno do 21.07.2018. godine. Otvaranje ponude izvršiti će općinska Komisija dana 25.07.2018. godine u 11:00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Rakovica. Rok za potpisivanje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju ponude.

Nekretnine se kupuju u viđenom stanju. Prednost pri odabiru ima ponuda s višom ponuđenom cijenom. Ukoliko se utvrdi ista ponuđena cijena više ponuditelja odabire se ponuda koja je prva dostavljena. Za nekretnine u k.o. Drežnik u kupoprodajnom ugovoru će se utvrditi površina predmetne nekretnine po novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Drežnik 1, te ista može biti povećane ili smanjene površine u odnosu na važeći zemljišnoknjižni izvod i navedenu površinu u ovom natječaju. Kupac se nakon uplate kupoprodajne cijene uvodi u posjed i izdaje tabularna isprava za upis vlasništva u zemljišne knjige.

Detaljnije informacije možete pronaći u prilogu ispod, u uredu Općine Rakovica radnim danom od 07-13 h ili na telefon 047/784-011.

JAVNI NATJEČAJ - PRILOG

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj