Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

MJERA 8. - ULAGANJE U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA

Uskoro se otvara Natječaj za provedbu Mjere 8., Podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" i 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda".

 

Tip operacije 8.5.1. "Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura" - visina potpore od 5.000,00 € do 700.000,00 €

Prihvatljiva ulaganja:

 1. konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika
 2. konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća
 3. konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća.

Korisnici:

 • šumoposjednici
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Karakteristike operacije 8.5.1.:

 • bespovratna financijska sredstva
 • intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova

Tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" - visina potpore od 5.000,00 € do 100.000,00 €

Prihvatljiva ulaganja za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:

 1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmarališta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu
 2. izrada, dizajn i održavanje edukacijskih, informativnih i signalnih ploča.

Korisnici:

 • šumoposjednici
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
 • udruge civilnog društva
 • pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode

Karakteristike operacije 8.5.2.:

 • bespovratna financijska sredstva
 • intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova

Tip operacije 8.6.3. "Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda" - visina potpore od 5.000,00 € do 30.000,00 €

Prihvatljivi troškovi vezani su uz:

 1. gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)
 2. zakup/najam izložbenog prostora za drven i nedrvne šumske proizvodei usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama
 3. kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)
 4. izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.)
 5. kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjelski alat za graviranje i sl.)

(1) Za ulaganja u okviru tipa operaije 8.6.3. minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.

Karakteristike Mjere 8.:

 • bespovratna financijska sredstva
 • intenzitet potpore: do 50% ukupno prihvatljivih troškova
 • broj projekata u programskom razdoblju nije ograničen

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj