Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Planovi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Plan nabave za 2017. godinu 15 Veljača 2017 593
Plan nabave za 2016. - III 17 Listopad 2016 418
Plan nabave za 2016. - II 05 Srpanj 2016 619
Plan nabave Općine Rakovica za 2016. 01 Lipanj 2016 828
Plan nabave 2015. 12 Siječanj 2015 1280
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1242
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 1570
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 1667
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 1711
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 1667
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 5927
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3806
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2144
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2382
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3313
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3625
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3172
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4128
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4333
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4585
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3558
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 2355
Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11) 30 Rujan 2011 3635
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 4889
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 4408
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 4377
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3691
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 3596
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 3744
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3741
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3855
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3338
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica (GKŽ 27 10) 09 Srpanj 2010 3360
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=) 10 Lipanj 2010 3525
PROTUPOŽARNI PLANOVI (2010) (GKŽ 09 10) 17 Ožujak 2010 3798
PLAN NABAVE 2010. (GKŽ 07 10) 25 Veljača 2010 3537
Plan prijema u službu (GKŽ 07 10) 19 Veljača 2010 3627
Plan prijema u službu (GKŽ 28 09) 13 Kolovoz 2009 3739
PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09) 17 Ožujak 2009 3445
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2263
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4393

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj