Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Planovi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU 19 Veljača 2020 398
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU 16 Siječanj 2019 683
Plan nabave za 2018. godinu 26 Ožujak 2018 905
Plan nabave za 2017. godinu 15 Veljača 2017 1371
Plan nabave za 2016. - III 17 Listopad 2016 1174
Plan nabave za 2016. - II 05 Srpanj 2016 1396
Plan nabave Općine Rakovica za 2016. 01 Lipanj 2016 1669
Plan nabave 2015. 12 Siječanj 2015 2113
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1967
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 2298
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 2363
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2438
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2394
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8543
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5343
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2874
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 3170
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4728
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 5176
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3318
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5686
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6211
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6698
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 5018
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 3124
Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11) 30 Rujan 2011 5597
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 6268
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 5850
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 5912
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 5145
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 4992
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 5325
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 5052
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 5273
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 4648
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica (GKŽ 27 10) 09 Srpanj 2010 4672
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=) 10 Lipanj 2010 4868
PROTUPOŽARNI PLANOVI (2010) (GKŽ 09 10) 17 Ožujak 2010 5247
PLAN NABAVE 2010. (GKŽ 07 10) 25 Veljača 2010 4932
Plan prijema u službu (GKŽ 07 10) 19 Veljača 2010 5090
Plan prijema u službu (GKŽ 28 09) 13 Kolovoz 2009 5216
PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09) 17 Ožujak 2009 4860
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3004
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 6181

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj