Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Planovi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Plan nabave za 2017. godinu 15 Veljača 2017 415
Plan nabave za 2016. - III 17 Listopad 2016 255
Plan nabave za 2016. - II 05 Srpanj 2016 506
Plan nabave Općine Rakovica za 2016. 01 Lipanj 2016 663
Plan nabave 2015. 12 Siječanj 2015 1122
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1136
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 1461
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 1565
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 1553
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 1541
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 5370
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3487
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 1973
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2217
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3017
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3184
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3133
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 3851
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4003
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4166
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3265
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 2215
Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11) 30 Rujan 2011 3325
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 4601
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 4086
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 4008
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3349
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 3299
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 3389
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3431
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3541
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3121
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica (GKŽ 27 10) 09 Srpanj 2010 3157
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=) 10 Lipanj 2010 3248
PROTUPOŽARNI PLANOVI (2010) (GKŽ 09 10) 17 Ožujak 2010 3486
PLAN NABAVE 2010. (GKŽ 07 10) 25 Veljača 2010 3224
Plan prijema u službu (GKŽ 07 10) 19 Veljača 2010 3309
Plan prijema u službu (GKŽ 28 09) 13 Kolovoz 2009 3436
PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09) 17 Ožujak 2009 3143
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2117
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3962

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj