Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Planovi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Plan nabave za 2017. godinu 15 Veljača 2017 319
Plan nabave za 2016. - III 17 Listopad 2016 187
Plan nabave za 2016. - II 05 Srpanj 2016 446
Plan nabave Općine Rakovica za 2016. 01 Lipanj 2016 565
Plan nabave 2015. 12 Siječanj 2015 1036
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1070
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 1397
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 1521
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 1494
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 1470
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 5057
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3286
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 1892
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2127
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2853
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 2973
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3101
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 3720
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 3774
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 3935
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3108
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 2160
Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11) 30 Rujan 2011 3147
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 4451
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 3906
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 3795
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3174
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 3147
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 3193
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3291
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3360
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 2990
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica (GKŽ 27 10) 09 Srpanj 2010 3046
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=) 10 Lipanj 2010 3101
PROTUPOŽARNI PLANOVI (2010) (GKŽ 09 10) 17 Ožujak 2010 3313
PLAN NABAVE 2010. (GKŽ 07 10) 25 Veljača 2010 3082
Plan prijema u službu (GKŽ 07 10) 19 Veljača 2010 3131
Plan prijema u službu (GKŽ 28 09) 13 Kolovoz 2009 3256
PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09) 17 Ožujak 2009 2984
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2030
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3735

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj