Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2013.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 4020
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 4666
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4086
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 4429
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2030
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 3989
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3338
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 3984
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3567
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3772
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4943
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3189
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1930
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3734
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1815
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3268
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4792
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3668
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3313
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1944
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4265
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3814
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 3820
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4339
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1860
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1769
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3307
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 3795
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1866
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3634
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4310
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 5371
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2424
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2242
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4396
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5028

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj