Top Panel
Ponedjeljak 28 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (GKŽ 25 12)

Na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o vodama (''Narodne novine'' br. 153/09, 63/11 i 130/11) te članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12), Općinski načelnik Općine Rakovica, dana 01. srpnja 2012. godine donosi

 

ODLUKU

o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog

sustava na području Općine Rakovica

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom odlukom privremeno se ograničava korištenje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na cijelom području Općine Rakovica u periodu od 01. srpnja do 15. rujna 2012. godine, zbog smanjenja dotoka vode iz sustava Plitvička jezera i znatnog povećanja potrošnje.

Članak 2.

            Ograničenje korištenja vode u smislu ove Odluke odnosi se na slijedeće:

-         zabranu pranja vozila i parkirališta,

 

-         zabranu zalijevanja vrtova i okućnica te drugih površina iz javnog vodoopskrbnog sustava, putem cijevi, prskalica i sličnih uređaja,

 

-         zabranu punjenja bazena, osim bazena izgrađenih na temelju propisa o građenju.

 

Članak 3.

            U slučaju privremenog ograničenja potrošnje vode trgovačko društvo Spelekom d.o.o. osigurat će dopremu nedostajućih količina vode cisternama.

 

II. NADZOR

 

Članak 4.

 

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

            U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog članka komunalni redar je ovlašten:

 

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

3. naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

 

III. PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 5.

 

            Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, te novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna pravna osoba ako postupi protivno odredbama Ove Odluke.

 

Članak 6.

 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dostave prekršajnog naloga.

           

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

KLASA: 325-03/12-01/03

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 01.07.2012.

                            OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

                                                                                                                   Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj