Top Panel
Ponedjeljak 13 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (GKŽ 12 12)

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (''Narodne novine'' br. 82/08), a u svezi s Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine (''Narodne novine'' br. 88/11 ), te na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 33. sjednici održanoj  17.04.2012. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kao radno savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Rakovica sa zadatkom provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnosti spolova na području općine Rakovica.

 

Članak 2.

 

Članovi/ce Povjerenstva biraju se iz reda članova općinskog Vijeća, nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka/kinja i građana/ka.

Članove/ce Povjerenstva imenuje i razrješava Općinsko Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja (u daljnjem tekstu: Odbor).

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, potpredsjednika/cu i četiri člana/ice (u daljnjem tekstu: članovi/ce Povjerenstva).

 

Članak 3.

 

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

 

1.  Ivan Vuković,

2.  Ivana Hodak,

3.  Marija Hazler,

4.  Jelena Svetić,

5.  Katica Kolić,

6.  Mirko Malkoč.

 

 

Članak 4.

 

Plan i program rada Povjerenstva dostaviti će se općinskom Vijeću.

 

 

Članak 5.

 

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 09/08).

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 004-01/12-01/01

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 17.04.2012.

 

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj