Top Panel
Srijeda 24 Sij 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o raspore─Ĺivanju sredstava za financiranje politi─Źkih stranaka u 2012

Na temelju ─Źlanka 7. stavka 2. Zakona o financiranju politi─Źkih aktivnosti i izborne promid┼żbe (┬╗Narodne novine┬ź broj 24/11 i 61/11) i ─Źlanka 23. Statuta Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 21/09 i 12/12), Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica na 39. sjednici odr┼żanoj dana 21.11.2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU
o raspore─Ĺivanju sredstava za financiranje politi─Źkih
stranaka zastupljenih u Op─çinskom vije─çu Op─çine Rakovica za 2012. godinu

─îlanak 1.

Ovom Odlukom raspore─Ĺuju se sredstva za financiranje politi─Źkih stranaka zastupljenih u Op─çinskom vije─çu Op─çine Rakovica (u daljnjem tekstu: Op─çinsko vije─çe) za 2012. godinu.

─îlanak 2.

Utvr─Ĺuje se da su u Prora─Źunu Op─çine Rakovica za 2012. godinu osigurana sredstva za financiranje politi─Źkih stranaka zastupljenih u Op─çinskom vije─çu u iznosu od 16.000,00 kuna.

Raspored sredstava iz prethodnog stavka izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove Odluke.

─îlanak 3.

Pravo na financiranje imaju politi─Źke stranke koje imaju najmanje jednog vije─çnika u Op─çinskom vije─çu i nezavisni kandidati u Op─çinskom vije─çu izabrani s nezavisne liste.

Sredstva za financiranje politi─Źkih stranaka i nezavisnih vije─çnika raspore─Ĺuju se na na─Źin da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vije─çnika.

Izabrani nezavisni vije─çnik podzastupljenog spola i politi─Źka stranka za svakog vije─çnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predvi─Ĺenog po svakom vije─çniku.

─îlanak 4.

Za svakog ─Źlana Op─çinskog vije─ça utvr─Ĺuje se iznos sredstava od 1.320,00 kuna.

Za svakog ─Źlana Op─çinskog vije─ça podzastupljenog spola utvr─Ĺuje se dodatno naknada u iznosu od 160,00 kuna.

─îlanak 5.

Sukladno ─Źlanku 3. i 4. ove Odluke politi─Źkim strankama zastupljenim u Op─çinskom vije─çu raspore─Ĺuju se sredstva razmjerno broju njenih ─Źlanova u Op─çinskom vije─çu i broju njenih izabranih ─Źlanova Op─çinskog vije─ça podzastupljenog spola na na─Źin kako slijedi:

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici -  HDZ  (6 x 1.320,00 kn) =  7.920,00 kuna,

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske ÔÇô SDP (3 x 1.320,00 kn) = 3.960,00 kuna,

- Hrvatskoj selja─Źkoj stranci - HSS (1 x 1.320,00 kn + 1 x 1.480,00 kn) = 2.800,00 kuna,

- Hrvatskoj stranci prava ÔÇô HSP (1 x 1.320,00 kn) = 1.320,00 kuna.

─îlanak 6.

Nezavisni vije─çnici du┼żni su otvoriti poseban ra─Źun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Op─çine Rakovica.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje politi─Źkih stranaka dozna─Źuju se na ┼żiro-ra─Źun politi─Źke stranke.

Sredstva iz ─Źlanka 5. ove Odluke, dozna─Źuje Jedinstveni upravni odjel Op─çine Rakovica tromjese─Źno u jednakim iznosima.

─îlanak 7.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Financijska sredstva iz ─Źlanka 5. ove Odluke politi─Źka stranka, odnosno nezavisni vije─çnik, mo┼że koristiti isklju─Źivo za ostvarenje ciljeva utvr─Ĺenih programom i statutom politi─Źke stranke, odnosno programom rada i godi┼ínjim financijskim planom.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Zabranjeno je tro┼íenje financijskih sredstava iz ─Źlanka 5. ove Odluke za osobne potrebe.

─îlanak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono┼íenja, a objavit ─çe se u ''Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije''.

KLASA: 021-05/12-01/12

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 21.11.2012.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á PREDSJEDNIK OP─ćINSKOG VIJE─ćA

 

                                                                                               Zoran Luketić  bacc. oec.

 

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ┼ż e nj e

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ─îlanak 7. stavak 2. Zakona o financiranju politi─Źkih aktivnosti i izborne promid┼żbe (┬╗Narodne novine┬ź broj 24/11 i 61/11 ÔÇô u daljnjem tekstu: Zakon) nala┼że predstavni─Źkim tijelima jedinica lokalne samouprave dono┼íenje odluke o raspore─Ĺivanju sredstava iz prora─Źuna jedinica lokalne samouprave za redovito godi┼ínje financiranje politi─Źkih stranaka i nezavisnih vije─çnika.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Prora─Źunom Op─çine Rakovica za 2012. godinu utvr─Ĺen je ukupan iznos za redovito godi┼ínje financiranje politi─Źkih stranaka i nezavisnih vije─çnika, u iznosu od 16.000,00 kuna.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ─îlankom 5. Zakona odre─Ĺen je na─Źin utvr─Ĺivanja iznosa sredstava na na─Źin da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog ─Źlana u predstavni─Źkom tijelu jedinice lokalne samouprave, tako da pojedinoj politi─Źkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih ─Źlanova u trenutku konstituiranja predstavni─Źkog tijela jedinice lokalne samouprave.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ─îlankom 6. Zakona utvr─Ĺeno je da izabrani nezavisni vije─çnik podzastupljenog spola i politi─Źka stranka za svakog vije─çnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predvi─Ĺenog po svakom vije─çniku.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Na temelju navedenih ─Źlanaka 5. i 6. Zakona utvr─Ĺeno je iznos po svakom vije─çniku u iznosu od 1.320,00 kuna.

 

Obzirom da Hrvatska selja─Źka stranka ÔÇô HSS ima jednu ─Źlanicu vije─ça ┼żenskog spola, a obzirom na sastav vije─ça od 11 mu┼íkih ─Źlanova i 1 ┼żenskog ─Źlana o─Źito je da je ┼żenski spol podzastupljen u sastavu Op─çinskog vije─ça Op─çine Rakovica, potonjoj stranci pripada i pravo na dodatni iznos naknade od 160,00 kuna za 1 ─Źlanicu, na osnovni iznos naknade.

 

─îlankom 7. stavkom 2. Zakona utvr─Ĺeno je da se raspore─Ĺena sredstva dozna─Źuju na ┼żiro ra─Źun politi─Źke stranke, odnosno na poseban ra─Źun nezavisnog vije─çnika, tromjese─Źno u jednakim iznosima.

 

─îlankom 2. stavkom 4. i 5. Zakona, odnosno ─Źlankom 7. ove Odluke navedena je svrha za koju se isklju─Źivo mogu koristiti raspore─Ĺena sredstva, uz naznaku da se ista ne smiju koristiti za osobne potrebe, ve─ç isklju─Źivo u skladu s programom i statutom politi─Źke stranke, odnosno programom rada i godi┼ínjim financijskim planom.

 

Zna─Źi, sve politi─Źke stranke zastupljene u Op─çinskom vije─çu du┼żne su dostaviti spomenute programe rad i godi┼ínje financijske planove Jedinstvenom upravnom odjelu kako bi se mogla izvr┼íiti uplata sredstava na njihove ┼żiro ra─Źune.

 

─îlankom 43. stavkom 2. i 4., a u svezi sa stavkom 1. podstavkom 1. (politi─Źka stranka koja financijska sredstva koristi suprotno odredbi ─Źlanka 2. stavaka 4. i 5. Zakona) propisane su prekr┼íajne kazne u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna za politi─Źke stranke, te u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za osobe ovla┼ítene za zastupanje i predstavljanje politi─Źke stranke te osobe odgovorne za financijsko poslovanje politi─Źke stranke.

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

┼ŻUPNIK

GORAN ANTUNOVI─ć

099/591-9760

 

OGLASNA PLO─îA

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Draga Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Du┼ían Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet┬áJure Krizmani─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Marija Miketi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Marija Vejin)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Marko Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet┬áMilan Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Mile Bi─çani─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet┬áMilo┼í Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Nevenka Le─Źi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Nikola Perkovi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet┬áRade Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Ro┼ża Rumenovi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Slaven Leci─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Zore Mesi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Mande Pavli─ç, ─Éur─Ĺenovac)

Opomena - Ante Vukovi─ç

Rješenje o ovrsi duga - Zdravko Mihaljević

Rješenje o ovrsi duga - Tino Herenda

Opomena - Tino Herenda

Opomena - Ivan Jandri─ç

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj