Top Panel
Četvrtak 24 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o prodaji građ. zemljišta

Na osnovu članaka 3., 11. i 14 Odluke o raspolaganju nekretninama (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 41/10, 51/10, 07/11 i 11/12), članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka Ustavnog suda, 22/00 - Odluka Ustavnog suda, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,  141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,  br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), te članaka 23. i 72. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 41. sjednici održanoj dana 20.12.2012. godine donosi

 

ODLUKU

O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

Članak 1.

 

            Ovom Odlukom odobrava se prodaja općinskog građevinskog zemljišta, a koje nekretnine su upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižni odjel u Slunju, u zk.ul.br. 786, i to:

 

  1. 1.      k.č.br. 1911/4,  k.o. Rakovica,  u naravi Kuća br. 52, dvor i voćnjak Voćar, površine 1442 m2, odnosno 401 čhv.

 

Članak 2.

 

Početna natječajna cijena za prodaju gore navedenog  građevinskog zemljišta iznosi:

-         105,00 kn/m2 za stambenu izgradnju,

-         108,00 kn/m2 za stambeno-poslovnu izgradnju,

-         111,00 kn/m2 za poslovnu izgradnju.

 

            Najpovoljniji ponuditelj može uplatu kupoprodajnog iznosa izvršiti obročno i to za iznos do 50.000,00 kn do najviše 6 rata, a iznosi veći od 50.000,00 kn u najviše 12 rata.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica za provođenje natječajnog postupka i pripremu potrebne dokumentacije za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ‘’Glasniku Karlovačke županije’’.

 

KLASA: 944-01/12-01/05

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 20.12.2012.                                                                   

                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA      

                                                                                                           

                                                                                                  Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj