Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05)

 

 

Na osnovu članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 26/03, 82/04 i 110/04), te članka 19. Statuta općine Rakovica, Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 13.10.2005 godine donosi

 

 

O D L U K U

izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu (Glasnik Karlovačke županije br. 37/04)  vezano za mogućnosti oslobađanja obveze komunalnog doprinosa te usklađivanja iste s zakonskim aktima.

 

Članak 2.

Članak 7. Odluke o komunalnom doprinosu mijenja se i glasi:

Općinsko vijeće općine Rakovica može Odlukom potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa vlasnika građevine, odnosno investitora u slučajevima kada se grade:

-javni sakralni objekti

-javni objekti čiji je investitor općina Rakovica 

-pojedinačni stambeni objekti građana s pravom na naseljavanje i stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, socijalni slučajevi koji  nisu ostvarili pravo obnove ili imaju pravo obnove, uz uvjet da se isti posebno pojedinačno dostave i obrazlože članovima Općinskog vijeća, te se nakon istog  donese odluka vijeća o mogućnostima oslobađanja.

 

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u Glasniku karlovačke županije.

 

 

Klasa: 363-05/05-01/04

Ur. br. 2133/16-05-1

Rakovica, 13.10.2005.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                 Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj