Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2012.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 3126
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4006
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 3800
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1824
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 4791
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3962
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1867
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3471
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 3772
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 4620
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3064
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3389
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 3379
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 3359
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 4177
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 3033
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3161
ODLUKA o preraspodjeli sredstava III (GKŽ 33 12) 17 Kolovoz 2012 3779
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3421
Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 2649
Odluka o izmj. odluke o fin. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i poticanja poljop. proizvodnje u 2012. g. (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3115
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3575
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (GKŽ 25 12) 01 Srpanj 2012 2766
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića (GKŽ 25 12) 28 Lipanj 2012 3186
Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine (GKŽ 20 12) 18 Svibanj 2012 3935
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine (GKŽ 25 12) 14 Svibanj 2012 3910
ODLUKA o preraspodjeli sredstava II (GKŽ 20 12) 02 Svibanj 2012 3516
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora (GKŽ 17 12) 18 Travanj 2012 3248
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća MO na području Općine Rakovica (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3182
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3673
Odluka o osnivanju Općinskog izbornog povjerenstva (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3601
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3440
Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3306
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3681
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3552
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3438
Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3347
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3407
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3260
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2857
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4621
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 5564
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 4806
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4410
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 5964
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2616
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5379
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 2912

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj