Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11)

 

 

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), te članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (''Narodne novine'' broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 21. sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine donosi

 

 RJEŠENJE

o izmjeni rješenja o imenovanju članova

Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

 Članak 1.

U članku 2. Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09, 27/09 i 51/10) točka 11. mijenja se i glasi:

 '' 11. Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Luka Jerković, dr.med., član,''

 

 Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 810-06/09-01/01

URBROJ: 2133/16-11-7

Rakovica, 30.03. 2011.

                                                                             

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 810-06/09-01/01
URBROJ: 2133/16-11-8

Rakovica, 01.04. 2011.                     

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED KARLOVAC
Vladka Mačeka 8
KARLOVAC

 

Predmet: Dostava Rješenja  o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja za područje Općine Rakovica

 

U privitku Vam dostavljamo Rješenje o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

Uz navedeno dostavljamo Popis članova Stožera s osobnim podacima:

 1. Marinko Hodak iz Irinovca, Irinovac 151 B, Načelnik Stožera, Hrvatske šume, Šumarija Rakovica, tel.  098 455 754
 2. Ante Jandrić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 129,  predsjednik DVD-a Drežnik Grad, Zamjenik načelnika stožera, nezaposlen, tel. 047/782 267,
 3.  Dragan Smolčić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 111 A, Član, umirovljenik, tel. 782 184
 4. Marijan Hodak iz Čatrnje, Čatrnja162, Član, NP Plitvička jezera -Plitvičke jezera bb, tel. 0981717 906
 5. Željko Župan iz Rakovice, Rakovica 35, Član Hrvatske pošte- Pošta Rakovica, tel. 091 5662342
 6. Ivan Bićanić iz Rakovice, Rakovica 10, predsjednik DVD-a Rakovica, Član,  nezaposlen, tel. 098 373 511
 7. Predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda Karlovac: Zdravko Jandrlić, načelnik odjela za preventivu, planiranje i nadzor, Član,  tel. 664 133
 8. Dražen Živčić iz Duge Rese, Mrežnički Brig 6B, Predstavnik policijske postaje Slunj - načelnik,Član, Policijska postaja Slunj,  tel. 098 700522,
 9. Filip Franjković iz Selišta Drežničkog, Selište Drežničko 45, Predsjednik lovačkog drštva ''Medvjed'', Član, umirovljenik, tel. 098 246 909,
 10.  Zlatko Krizmanić iz Karlovca, Stanka Vraza 42 G (boravište – Drežnik Grad 67), Predsjednik lovačkog društva ''Golub'', Član, umirovljenik, tel. 098 173 8070,
 11.  Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Luka Jerković, dr.med., Član, tel. 047 784 067.
 12. Mirjana Puškarić, ing, Slunj, Novo naselje I 6, Predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - ravnateljica, Članica, tel. 098 680 380,
 13. Zlatko Balaš iz Karlovca, Banija 17, Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Karlovac - pročelnik, Član, tel. 091 721 0005.

 

Sa štovanjem!                                   

        Pomoćnik pročelnika - tajnik

 Kristijan Bitunjac, dipl.iur.

 

 

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), te članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (''Narodne novine'' broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 18. sjednici održanoj dana 22.12.2010. donosi

 

RJEŠENJE

o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju članova

Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

 

Članak 1.

U članku 2. Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09 i 27/09)) točka 11. mijenja se i glasi:

 '' 11. Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Srba Sutarić, dr.med., član,''

 

Članak 2.

U članku 2. Rješenja dodaju se nove točke 12. i 13. koje glase:

 '' 12. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj: Mirjana Puškarić, ing, član,

  13. Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Karlovac: Zlatko Balaš pročelnik, član.''

 

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 810-06/09-01/01

URBROJ: 2133/16-10-5

Rakovica, 22.12. 2010.

                                                                            

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 810-06/09-01/01
URBROJ: 2133/16-10-6

Rakovica, 22.12. 2010.                     

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED KARLOAVAC
Vladka Mačeka 8
KARLOVAC

 

Predmet: Dostava Rješenja  o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja za područje Općine Rakovica

 

U privitku Vam dostavljamo Rješenje o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

Uz navedeno dostavljamo Popis članova Stožera s osobnim podacima:

 1. Marinko Hodak iz Irinovca, Irinovac 151 B, Načelnik Stožera, Hrvatske šume, Šumarija Rakovica, tel.  098 455 754
 2. Ante Jandrić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 129,  predsjednik DVD-a Drežnik Grad, Zamjenik načelnika stožera, nezaposlen, tel. 047/782 267,
 3.  Dragan Smolčić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 111 A, Član, umirovljenik, tel. 782 184
 4. Marijan Hodak iz Čatrnje, Čatrnja162, Član, NP Plitvička jezera -Plitvičke jezera bb, tel. 0981717 906
 5. Željko Župan iz Rakovice, Rakovica 35, Član Hrvatske pošte- Pošta Rakovica, tel. 091 5662342
 6. Ivan Bićanić iz Rakovice, Rakovica 10, predsjednik DVD-a Rakovica, Član,  nezaposlen, tel. 098 373 511
 7. Predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda Karlovac: Zdravko Jandrlić, načelnik odjela za preventivu, planiranje i nadzor, Član,  tel. 664 133
 8. Dražen Živčić iz Duge Rese, Mrežnički Brig 6B, Predstavnik policijske postaje Slunj - načelnik,Član, Policijska postaja Slunj,  tel. 098 700522,
 9. Filip Franjković iz Selišta Drežničkog, Selište Drežničko 45, Predsjednik lovačkog drštva ''Medvjed'', Član, umirovljenik, tel. 098 246 909,
 10.  Zlatko Krizmanić iz Karlovca, Stanka Vraza 42 G (boravište – Drežnik Grad 67), Predsjednik lovačkog društva ''Golub'', Član, umirovljenik, tel. 098 173 8070,
 11.  Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Srba Sutarić, dr.med., Član, tel. 047 784 067.
 12. Mirjana Puškarić, ing, Slunj, Novo naselje I 6, Predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - ravnateljica, Članica, tel. 098 680 380,
 13. Zlatko Balaš iz Karlovca, Banija 17, Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Karlovac - pročelnik, Član, tel. 091 721 0005.

 

Sa štovanjem!                                   

        Pomoćnik pročelnika - tajnik

   Kristijan Bitunjac, dipl.iur.

 

 

 

 

 

Na osnovu članka 11. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), te članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( Narodne novine broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 3. sjednici održanoj dana 31.07.2009. donosi

 

RJEŠENJE

o izmjeni rješenja o imenovanju članova

Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

 

Članak 1.

U članku 2. Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (KLASA: 810-06/09-01/01, URBROJ: 2133/16-09-1 od dana 09. srpnja 2009. godine) točka 7. mijenja se i glasi:

  '' 7.  Predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda Karlovac: Zdravko Jandrlić, načelnik odjela za preventivu, planiranje i nadzor, član,''

 

Članak 2.

U članku 2. Rješenja dodaje se točka 11. na način da glasi:

 '' 11. Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Boris Bronić, dr.med., član,''

 

 

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 810-06/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-3

Rakovica, 31.07. 2009.

                                                                            

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

Na osnovu članka 11. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 02/06), te članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( Narodne novine broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09.07.2009. donosi

 

 

RJEŠENJE

o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovim Rješenjem imenuju se Stožer zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Općinski načelnik.

 

Članak 2.

Načelnik stožera zaštite i spašavanja je Zamjenik općinskog načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja ima ukupno 8 članova i to:

1.  Marinko Hodak, zamjenik općinskog načelnika, načelnikstožera,

2.  Ante Jandrić, Predsjednik DVD Drežnik Grad, zamjenik načelnika stožera,

3.  Dragan Smolčić, član,

4.  Marijan Hodak, član,

5.  Željko Župan, član,

6.  Ivan Bićanić,  Predsjednik DVD Rakovica, član,

7.  Predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac: Miroslav Knežević, član,

8.  Predstavnik policijske postaje Slunj- načelnik Dražen Živčić,član,

9.  Predsjednik Lovačkog društva ''Medvjed'': Filip Franjković, član,

10.  Predsjednik Lovačkog društva ''Golub'': Zlatko Krizmanić, član.

 

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 810-06/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 09.07. 2009.

                                                                              

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 810-06/09-01/01
URBROJ: 2133/16-09-4

Rakovica, 31.07. 2009.

                                                          

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED KARLOAVAC
Vladka Mačeka 8
KARLOVAC

 

Predmet: Dostava Rješenja  o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja za područje Općine Rakovica

 

U privitku Vam dostavljamo te Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

Uz navedeno dostavljamo Popis članova Stožera s osobnim podacima:

 1. Marinko Hodak iz Irinovca, Irinovac 151 B, Načelnik Stožera, Hrvatske šume, Šumarija Rakovica, tel.  098 455 754
 2. Ante Jandrić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 129,  predsjednik DVD-a Drežnik Grad, Zamjenik načelnika stožera, nezaposlen, tel. 047/782 267,
 3. Dragan Smolčić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 111 A, Član, umirovljenik, tel. 782 184
 4. Marijan Hodak iz Čatrnje, Čatrnja162, Član, NP Plitvička jezera -Plitvičke jezera bb, tel. 0981717 906
 5. Željko Župan iz Rakovice, Rakovica 35, Član Hrvatske pošte- Pošta Rakovica, tel. 091 5662342
 6. Ivan Bićanić iz Rakovice, Rakovica 10, predsjednik DVD-a Rakovica, Član,  nezaposlen, tel. 098 373 511
 7. Predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda Karlovac: Zdravko Jandrlić, načelnik odjela za preventivu, planiranje i nadzor, Član,  tel. 664 133
 8. Dražen Živčić iz Duge Rese, Mrežnički Brig 6B, Predstavnik policijske postaje Slunj - načelnik,Član, Policijska postaja Slunj,  tel. 098 700522,
 9. Filip Franjković iz Selišta Drežničkog, Selište Drežničko 45, Predsjednik lovačkog drštva ''Medvjed'', Član, umirovljenik, tel. 098 246 909,
 10. Zlatko Krizmanić iz Karlovca, Stanka Vraza 42 G (boravište – Drežnik Grad 67), Predsjednik lovačkog društva ''Golub'', Član, umirovljenik, tel. 098 173 8070,
 11. Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Boris Bronić, dr.med., član, tel. 047 784 067.

 

Sa štovanjem!                                   

 

           Tajnik:

     Kristijan Bitunjac, dipl.iur.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 810-06/09-01/01
URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 09.07.2009.

                                                           DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
                                                                       PODRUČNI URED KARLOVAC
                                                                                Vladka Mačeka 8
                                                                                   KARLOVAC

 

Predmet: Dostava Rješenja  o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja za područje Općine Rakovica

 

U privitku Vam dostavljamo te Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

Uz navedeno dostavljamo Popis članova Stožera s osobnim podacima:

 1. Marinko Hodak iz Irinovca, Irinovac 151 B, Načelnik Stožera, Hrvatske šume, Šumarija Rakovica, tel.  098 455 754
 2. Ante Jandrić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 129,  predsjednik DVD-a Drežnik Grad, Zamjenik načelnika stožera, nezaposlen, tel. 047/782 267,
 3.  Dragan Smolčić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 111 A, Član, umirovljenik, tel. 782 184
 4. Marijan Hodak iz Čatrnje, Čatrnja162, Član, NP Plitvička jezera -Plitvičke jezera bb, tel. 0981717 906
 5. Željko Župan iz Rakovice, Rakovica 35, Član Hrvatske pošte- Pošta Rakovica, tel. 091 5662342
 6. Ivan Bićanić iz Rakovice, Rakovica 10, predsjednik DVD-a Rakovica, Član,  nezaposlen, tel. 098 373 511
 7. Miroslav Knežević, predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac, Član,  tel. 664 133
 8. Dražen Živčić iz Duge Rese, Mrežnički Brig 6B, Predstavnik policijske postaje Slunj - načelnik,Član, Policijska postaja Slunj,  tel. 098 700522,
 9. Filip Franjković iz Selišta Drežničkog, Selište Drežničko 45, Predsjednik lovačkog drštva ''Medvjed'', Član, umirovljenik, tel. 098 246 909,
 10. Zlatko Krizmanić iz Karlovca, Stanka Vraza 42 G (boravište – Drežnik Grad 67), Predsjednik lovačkog društva ''Golub'', Član, umirovljenik, tel. 098 173 8070.

 

Sa štovanjem!                                   

           Tajnik:

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj