Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11)

 

 

Na osnovu članka 19. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih i drugih naprava  (Glasnik Karlovačke županije br.5/96), te članka 39. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), općinski načelnik donosi

 

O D L U K U

 

o visini zakupnine za štandove i  zemljišta - javne površine  namijenjene postavljanju kioska i dr. pokretnih i sl. naprava

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se cijena zakupnine zemljišta namijenjenog postavljanju montažnih objekata tipa kiosk, nadstrešnica i dr. sl.  pokretnih naprava na području općine Rakovica, te zakupu štandova.

 

Članak 2.

Cijena zakupa, početna cijena zemljišta iznosi za:

1. Kioske i potrebni prostor oko kioska

-    bez osigurane infrastrukture – voda, struja, tel.………………… 6,00 kn/m2 mjesečno

-    s osiguranim priključkom na infrastrukturu……………………12,00 kn/m2 mjesečno

2. Ambulantne i sl. pokretne prikolice …………………………...13,00 kn/m2 mjesečno

3. Zemljište za štandove …………………………………………100,00 kn/mjesečno

4. Zemljište i štandovi ,ostali (sa osiguranom potrebnom infrastrukturom )……  250,00 kn/mjesečno

5. Zemljište i štandovi ,ostali (sa djelomično osiguranom infrastrukturom) ……200,00 kn/mjesečno

6. Štandovi-najam …………………………………………………   120,00 kn/mjesečno

7. Zemljište za vrijeme sajma:

    - štandovi …………………………………………………………..         50,00 kn/dan

    - manje klupe i sl. ………………………………………………….         20,00 kn/dan

    - ambulantne i  sl. pokretne prikolice:

      za ugostiteljstvo …………………………………………………          70,00 kn/dan

      za ostale trgovačke namjene ……………………………………         40,00 kn/dan

 Korištenje zemljišta za vrijeme sajma može se plaćati i godišnje ukoliko se isto koristi svaki sajmeni dan u godini (ponedjeljak)  uz godišnju cijenu zakupa koja iznosi za :

    - štandove …………………………………………………………..         1.800,00 kn

    - manje klupe i sl. (do 1,0 m dužine) ………………………………            700,00 kn

    - ambulantne i  sl. pokretne prikolice:

       za ugostiteljstvo  …………………………………………………          2.500,00 kn

       za ostale trgovačke namjene ……………………………………            1.400,00 kn

 

 

Članak 3.

Sredstva prikupljena od zakupa uplaćuju se na račun Proračuna općine Rakovica, a koristit će se za uređenje prodajnih lokacija i  naselja.

Godišnja zakupnina  može se uplatiti u dvije rate s tima da se prva rata uplaćuje do 28.veljače a druga rata do 01. rujna tekuće godine.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta -javne površine  namijenjene postavljanju kioska i dr. pokretnih i sl. naprava        Kl: 363-01/01-01/01, Ur. br. 2133/16-01-2 od 16.03.2001 godine.

 

KLASA: 363-01/11 -01/04

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.02. 2011

 

                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                         Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj