Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o uvjetima i na─Źinu davanja u zakup javnih povr┼íina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GK┼Ż 07 11)

 

 

Na temelju ─Źlanka 29. to─Źke 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru─Źne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 152/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08) i ─Źlanka 23. Statuta Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 21/09), Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica na svojoj 20. sjednici odr┼żanoj dana 07.03.2011. godine, donosi

 

ODLUKU

o uvjetima i na─Źinu davanja u zakup javnih povr┼íina i neizgra─Ĺenog

gra─Ĺevinskog zemlji┼íta za postavljanje kioska i pokretnih naprava

 

 

I. OP─ćE ODREDBE

 

─îlanak 1.

Ovom se Odlukom ure─Ĺuju uvjeti i postupak za davanje u zakup i drugo kori┼ítenje javnih povr┼íina i dijelova neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u vlasni┼ítvu Op─çine Rakovica (u daljnjem tekstu: Op─çina) za postavljanje kioska, monta┼żnih objekata i drugih pokretnih naprava (u daljnjem tekstu: pokretna naprava), komunalnih objekata i za organizaciju gradili┼íta.

Ne smatra se zakupom privremeno kori┼ítenje javnih povr┼íina, odnosno dijelova neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta.

 

─îlanak 2.

Javne povr┼íine i dijelovi neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta daju se na privremeno kori┼ítenje za postavljanje privremenih objekata, te za odr┼żavanje blagdanskih, prigodnih ili javnih manifestacija.

 

Pod javnom površinom u smislu ove odluke smatraju se:

1. Javno prometne povr┼íine: ulice, trgovi, javni prolazi, mostovi, pothodnici, nathodnici, parkirali┼íta, plo─Źnici, stajali┼íta javnog autobusnog prometa, kupali┼íta i sli─Źno.

2. Javne zelene povr┼íine: parkovi, travnjaci, dje─Źja igrali┼íta, groblja, zelene povr┼íine uz javne objekte i sli─Źno.

3. Parkirali┼íta, taksi stajali┼íta, povr┼íine namijenjene javnim priredbama, tr┼żnice na malo i sli─Źni┬á prostori.

 

Pod┬áneizgra─Ĺenim gra─Ĺevinskim zemlji┼ítem u smislu ove Odluke smatra se zemlji┼íte u vlasni┼ítvu Op─çine koje nije privedeno namjeni, odnosno na kojem nije sagra─Ĺen objekt, kao i ono zemlji┼íte na kojem Op─çina nije obavila pripremu za gradnju, odnosno radnje na kona─Źnom ure─Ĺenju prostora.

Pod pokretnom napravom u smislu ove Odluke smatraju se naprave utvr─Ĺene Odlukom o komunalnom redu.

 

─îlanak 3.

Pokretne naprave iz ─Źlanka 2. ove Odluke moraju biti uklopive u urbani prostor ili prirodni okoli┼í, tehni─Źki ispravne, redovito odr┼żavane, ─Źiste, funkcionalne, estetski prihvatljive, na─Źinjene od kvalitetnih materijala te ne smiju zaga─Ĺivati okoli┼í, a svakako moraju odgovarati sanitarno-tehni─Źkim, protupo┼żarnim i drugim pozitivnim propisima.

Pokretne naprave iz ─Źlanka 2. ove Odluke mogu biti u vlasni┼ítvu fizi─Źkih ili pravnih osoba, ili u vlasni┼ítvu Op─çine.

 

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA

 

─îlanak 4.

Lokacije i namjenu za postavljanje pokretnih naprava iz ─Źlanka 2. ove Odluke te planirani razmje┼ítaj tih objekata i naprava unutar odre─Ĺene lokacije, utvr─Ĺuju se Planom postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (u daljnjem tekstu: Plan) kojeg donosi Op─çinsko vije─çe.

 

─îlanak 5.

Iznimno od ─Źlanka 4. ove Odluke, u vrijeme odr┼żavanja, prigodnih, prazni─Źnih, javnih okupljanja i manifestacija, odnosno povremenog kori┼ítenja javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta (koje se obra─Źunava dnevno), lokacije za postavljanje pokretnih naprava iz ─Źlanka 2. ove Odluke, pored lokacija odre─Ĺenih Planom, mo┼że odrediti Op─çinski na─Źelnik svojom odlukom, cijene─çi vrstu, na─Źin, namjenu i veli─Źinu objekta.

Vlasnik privremenog objekta iz prethodnog stavka du┼żan je ukloniti predmetni objekt u roku od 24 sata od zavr┼íetka manifestacije, u protivnom ─çe se postupiti prema odredbama Odluke o komunalnom redu te ─çe biti uklonjen na njegov tro┼íak.

 

─îlanak 6.

Op─çinski na─Źelnik mo┼że odobriti privremenu uporabu javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta bez naknade prilikom odr┼żavanja humanitarnih, kulturnih, ┼íportskih, politi─Źkih i vjerskih manifestacija i akcija, te kod odr┼żavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Op─çine.

 

─îlanak 7.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava iz ─Źlanka 2. ove Odluke ne smiju se odrediti:

- na ure─Ĺenim javnim zelenim povr┼íinama,

- na javno prometnim površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje vozila,

- na raskri┼żjima gdje bi mogli umanjiti preglednost prometa,

- na nogostupima izvan pje┼ía─Źkih zona, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ili

   naprave ostaje najmanje 1,6 m širine za prolaz pješaka,

- na mjestima na kojima bi njihovo postavljanje ometalo pje┼ía─Źki prolaz u stambeni ili poslovni prostor odnosno kolni ulaz u gara┼żu ili dvori┼íte,

- na mjestima gdje bi postavljeni privremeni objekti ugro┼żavali ili ote┼żavali odr┼żavanje objekata i ┬áure─Ĺaja komunalne i druge infrastrukture.

 

U slu─Źaju zatvaranja pojedinih ulica i trgova za promet radi odvijanja prigodnih manifestacija, ne primjenjuju se odredbe stavka 1. ovog ─Źlanka koje se odnose na zabranu odre─Ĺivanja lokacije u svezi prometa motornih vozila.

Kod odre─Ĺivanja lokacija za postavljanje pokretnih naprava uzimaju se u obzir i stanje opskrbe proizvodima i uslugama u naselju u kojem se odre─Ĺuje lokacija, te u sklopu toga opravdani interesi postoje─çih poduzetnika kao i interesi potro┼ía─Źa.

 

─îlanak 8.

Na pokretnim napravama iz ─Źlanka 2. ove Odluke ne smiju se postavljati nadstre┼ínice, krovi┼íta ili sli─Źno, a korisnik ugostiteljske terase za svaku promjenu izgleda, veli─Źine, namjene te natkrivanja terase mora zatra┼żiti odobrenje Op─çine.

Na mjestima gdje postoji mogu─çnost postavljanja dvije ili vi┼íe pokretnih naprava iz ─Źlanka 2. ove Odluke, njihov izgled i veli─Źina trebaju biti ujedna─Źeni i uskla─Ĺeni.

 

─îlanak 9.

Korisnik javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, mora prilikom napu┼ítanja lokacije, istu dovesti u prvobitno stanje, u roku koji odredi Op─çina, u protivnom ─çe to u─Źiniti Op─çina na tro┼íak korisnika.

Korisnik je du┼żan odr┼żavati ─Źisto─çu na lokaciji te postaviti ko┼íare za otpad ako to iziskuje na─Źin kori┼ítenja lokacije.

 

─îlanak 10.

Ugostiteljske terase se u pravilu postavljaju u neposrednoj blizini objekta u kojem se nalazi ugostiteljski poslovni prostor, u pravilu uz pro─Źelje zgrade i sa minimalnom pje┼ía─Źkom komunikacijom na plo─Źniku od 1,6 m.

Opremu ugostiteljske terase ─Źine: stol, stolica, za┼ítita od sunca (suncobran ili tenda), pomi─Źna ograda, vaze sa cvije─çem i naprava za prodaju sladoleda (automat ili hladnjak), koji mo┼że biti pomi─Źan ili nepomi─Źan.

 

─îlanak 11.

Postavljanjem ugostiteljske terase na neure─Ĺenoj javnoj povr┼íini, odnosno dijelu neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, zakupnik je du┼żan o svom tro┼íku urediti terasu, sukladno uvjetima utvr─Ĺenim rje┼íenjem, bez prava na povrat ulo┼żenih sredstava.

Nije dozvoljeno postavljanje ─Źvrsto ugra─Ĺene opreme terase, betoniranje i drugi ─Źvrsti radovi na terasi ukoliko to nije predvi─Ĺeno projektom na koji je suglasnost dao Op─çinski na─Źelnik.

 

III. DODJELA LOKACIJA

 

─îlanak 12.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava na javnim povr┼íinama, odnosno dijelovima neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, daje u zakup, odnosno na kori┼ítenje, Op─çinski na─Źelnik na temelju provedenog javnog natje─Źaja, osim u slu─Źajevima propisanima ovom Odlukom.

Natje─Źaj provodi Povjerenstvo sastavljeno od predsjednika i dva ─Źlana, imenovano od strane Op─çinskog na─Źelnika.

 

JAVNI NATJE─îAJ

 

─îlanak 13.

Natje─Źaj se objavljuje na oglasnoj plo─Źi i na web stranicama Op─çine, a mo┼że se objaviti i u dnevnom tisku.

Tekst natje─Źaja sadr┼żi:

1. oznaku i povr┼íinu lokacije za postavljanje kioska, monta┼żnog objekta odnosno pokretne naprave,

2. namjenu i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje,

3. po─Źetni iznos zakupnine po m2,

4. vrijeme trajanja zakupa,

5. odredbu da na natje─Źaju ne mo┼że sudjelovati ponuditelj koji:

- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,

- koji ima nepodmirena dugovanja prema Op─çini ili prema trgova─Źkim dru┼ítvima ili ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osniva─Źko pravo ima Op─çina Rakovica, po bilo kojoj osnovi,

6. rok u kojem je odabrani ponuditelj du┼żan sklopiti ugovor o zakupu,

7. odredbu da ─çe se ugovor o zakupu zaklju─Źiti kao ovr┼ína isprava u smislu Zakona o javnom bilje┼żni┼ítvu, o tro┼íku zakupnika,

8. iznos pologa za ozbiljnost ponude koji treba polo┼żiti svaki ponuditelj, uz naznaku da izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat pologa u slu─Źaju da ne zaklju─Źi ugovor o zakupu ili prilikom zaklju─Źenja ugovora ne dostavi instrumente osiguranja propisane natje─Źajem,

9. obvezu zakupnika da ishodi lokacijsku dozvolu i/ili rje┼íenje o uvjetima gra─Ĺenja ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima, odnosno da ishodi sve potrebne dozvole,

10. naslov kojemu se podnosi pisana ponuda, rok za podno┼íenje i na─Źin predaje pisane ponude,

11. vrijeme i mjesto otvaranja pisane ponude,

12. odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu─Ĺa─Źa ne─çe razmatrati,

13. uputu o pravnom lijeku.

Tekst natje─Źaja mo┼że sadr┼żavati i druge uvjete i podatke koji su u konkretnom slu─Źaju va┼żni za provo─Ĺenje postupka.

Rok za podno┼íenje ponude je najmanje osam (8) dana od dana objave natje─Źaja.

Ponude na natje─Źaj upu─çuju se Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica (u daljnjem tekstu: Odjel), u zatvorenoj omotnici, s naznakom ÔÇťZa natje─Źaj", preporu─Źenom po┼íiljkom ili neposredno u pisarnici op─çinske uprave.

Polog za ozbiljnost ponude odre─Ĺuje se ovisno od utvr─Ĺene po─Źetne visine zakupnine i roka trajanja zakupa, s time da se ni u kojem slu─Źaju ne smije odrediti u iznosu vi┼íem od ┼íesterostrukog iznosa po─Źetne mjese─Źne zakupnine.

 

─îlanak 14.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natje─Źaju mora sadr┼żavati:

- podatke o ponuditelju (ime ili naziv, sjedište, OIB i dr.)

- oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natje─Źaj,

- izvornik ili ovjerenu presliku rje┼íenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizi─Źke osobe, te izvornik ili ovjerenu presliku rje┼íenja o registraciji za udruge gra─Ĺana,

- dokaze o pla─çenim obvezama po osnovi poreza i doprinosa,

- dokaz o tome da je natjecatelj uplatio polog za sudjelovanje na natje─Źaju,

- visinu ponu─Ĺene zakupnine,

- ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natje─Źaja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat ─çe se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natje─Źaja, sadr┼żi najvi┼íi iznos zakupnine.

U slu─Źaju da dva ili vi┼íe ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natje─Źaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj ─Źija ponuda je ranije zaprimljena.

 

─îlanak 15.

Za lokacije objavljene na natje─Źaju Op─çinski na─Źelnik ─çe utvrditi iznos pologa za ozbiljnost ponude za sudjelovanje na natje─Źaju i iznos naknade za lokaciju sukladno posebnoj odluci kojom se utvr─Ĺuje visina zakupnine.

 

─îlanak 16.

Postupak otvaranja ponuda po─Źinje u vrijeme i na mjestu odre─Ĺenom u objavi o raspisivanju natje─Źaja.

Postupku otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli ponude, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici., ukoliko se odredi da će se obavljati javno otvaranje ponuda.

Prije otvaranja ponuda zapisni─Źki ─çe se utvrditi:

- prisutnost ─Źlanova povjerenstva koje provodi postupak natje─Źaja,

- vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,

- je li natje─Źaj propisno objavljen;,

- koliko je ponuda predano u roku,

- koji ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici prisustvuju otvaranju ponuda.

 

─îlanak 17.

Podaci iz ponuda unose se u zapisnik.

Nakon ┼íto se ponude otvore, utvr─Ĺuje se dokumentacija koja se prila┼że ponudi.

Ponude natjecatelja koje nisu podnesene u roku, ponude koje nisu potpune, te ponude koje ne ispunjavaju uvjete natje─Źaja ne─çe se razmatrati za izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Zapisnik potpisuju prisutni ─Źlanovi Povjerenstva koje provodi natje─Źaj, zapisni─Źar, te prisutni natjecatelji.

 

─îlanak 18.

Natje─Źaj je uspio ako na natje─Źaju sudjeluje najmanje jedan natjecatelj s natje─Źajnom dokumentacijom koja udovoljava uvjetima natje─Źaja.

Op─çinski na─Źelnik zadr┼żava pravo poni┼ítenja natje─Źaja ili dijela natje─Źaja, ako je to u interesu Op─çine.

Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja Op─çinskom na─Źelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja s obrazlo┼żenjem.

Sudionici natje─Źaja biti ─çe obavije┼íteni o izboru najpovoljnijeg ponu─Ĺa─Źa u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda.

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim ponu─Ĺa─Źima, navodi se i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji ponu─Ĺa─Ź ponudio.

 

─îlanak 19.

Natjecateljima ─çe se upla─çeni iznos pologa za ozbiljnost ponude vratiti nakon dovr┼íenja natje─Źaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako natjecatelj ─Źija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat pologa, a┬á Op─çinski na─Źelnik mo┼że izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poni┼ítiti natje─Źaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natje─Źaj.

 

NEPOSREDNA DODJELA

 

─îlanak 20.

Op─çinski na─Źelnik mo┼że neposredno dodijeliti u zakup lokaciju na javnoj povr┼íini, odnosno dijelu neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, koja nakon provedenoga natje─Źaja ostane nepodijeljena, uz obvezu uplate nov─Źane naknade utvr─Ĺene natje─Źajem.

U slu─Źaju iz prethodnog stavka, Op─çinski na─Źelnik mo┼że umanjiti iznos nov─Źane naknade utvr─Ĺene natje─Źajem.

Zahtjev za dodjelu lokacije iz stavka 1. ovoga ─Źlanka podnosi se Odjelu.

 

PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 Članak 21.

Fizi─Źka ili pravna osoba koja je, sukladno odredbama ove Odluke, izabrana kao najpovoljniji ponuditelj za dodjelu javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, sklapa s Op─çinom ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu iz stavka 1. ovog ─Źlanka sklapa u ime Op─çine Op─çinski na─Źelnik, odnosno osoba koju on ovlasti

Ako osoba iz stavka 1. ovoga ─Źlanka ne sklopi ugovor u roku od 15 dana od dostave poziva za sklapanje ugovora o zakupu, smatra se da je odustala od sklapanja ugovora.

 

─îlanak 22.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i osobito sadr┼żi:

1.  naznaku ugovornih strana,

2.  naziv lokacije, površinu i namjenu,

3.  naziv objekta, odnosno pokretne naprave koja se postavlja,

4. ┬árok na koji se ugovor zaklju─Źuje,

5.  iznos zakupnine, rok plaćanja i pravo na izmjenu visine zakupnine, te instrumente osiguranja plaćanja,

6. odredbu o prestanku ugovora, obvezi uklanjanja kioska, odnosno pokretne naprave i dovo─Ĺenja lokacije u prvobitno stanje,

7.  odredbu o uklanjanju kioska, odnosno pokretne naprave i prije isteka roka na koji se postavlja,

8.  otkazni, odnosno raskidni rok,

9.  mjesto i vrijeme sklapanja ugovora te potpis ugovornih strana.

Ugovor o zakupu, odnosno kori┼ítenju, mo┼że se, ako tako odlu─Źi Op─çinski na─Źelnik, sklopiti kao ovr┼ína isprava u smislu Zakona o javnom bilje┼żni┼ítvu, o tro┼íku zakupnika, odnosno korisnika.

 

─îlanak 23.

Odabrani ponuditelj nakon zaklju─Źenja ugovora du┼żan je u roku od 8 (osam) dana po zaklju─Źenju ugovora dostaviti zahtjev Odjelu za postavljanje odre─Ĺene pokretne naprave na javnu povr┼íinu ili neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte.

Rje┼íenjem Odjela o zahtjevu iz prethodnog stavka utvr─Ĺuje se to─Źna lokacija, te odre─Ĺuje estetski izgled, tip, boja i dimenzije kioska ili druge pokretne naprave, te na─Źin ure─Ĺenja okoli┼ía.

 

PRESTANAK KORIŠTENJA

 

─îlanak 24.

Ugovor o zakupu prestaje:

1. istekom roka utvr─Ĺenog ugovorom,

2. otkazom, odnosno raskidom,

3. na temelju kona─Źnog rje┼íenja nadle┼żnoga tijela o uklanjanju pokretne naprave s javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta,

4. na temelju pravomo─çnog rje┼íenja o povratu neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kojem se nalazi pokretna naprava, prija┼ínjem vlasniku,

5. promjenom stvarnopravnog statusa neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kojem je postavljena pokretna naprava.

 

─îlanak 25.

Op─çina mo┼że otkazati ugovor o zakupu, odnosno kori┼ítenju i prije isteka roka zakupa, odnosno kori┼ítenja, ako i nakon pisane opomene zakupnik, odnosno korisnik:

1. ┬áne ┬ápostavi pokretnu ┬ánapravu ┬áprema ┬áaktu┬ánadle┼żnoga upravnog tijela,

2.  ne obavlja dopuštenu djelatnost na dodijeljenoj lokaciji,

3. ┬áne plati ugovorenu zakupninu u rokovima i/ili iznosu utvr─Ĺenom ugovorom, odnosno ne plati dva uzastopna obroka zakupnine,

4. ┬áne pridr┼żava se odredbi ugovora o zakupu, odnosno ugovora o kori┼ítenju.

Op─çina mo┼że otkazati ugovor o zakupu, odnosno kori┼ítenju i u slu─Źaju potrebe privo─Ĺenja zemlji┼íta drugoj namjeni ili ure─Ĺivanja zemlji┼íta.

Ako Op─çina otka┼że ugovor o zakupu, odnosno kori┼ítenju lokacije, zakupnik, odnosno korisnik, nema pravo tra┼żiti zamjensku lokaciju, niti naknadu ┼ítete.

Zakupnik, odnosno korisnik, mo┼że otkazati ugovor o zakupu, odnosno kori┼ítenju javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u svako doba, osim neradnim danom.

U slu─Źaju prestanka zakupa, odnosno kori┼ítenja iz razloga utvr─Ĺenih stavkom 2. ovog ─Źlanka, zakupnik ima pravo na povrat razmjernog dijela zakupnine za period u kojem je ugovor otkazan.

 

─îlanak 26.

Otkazni rok ugovora o zakupu za postavljanje kioska i monta┼żnih objekata iznosi 30 dana.

Otkazni rok ugovora o zakupu, odnosno korištenju lokacije za postavu ostalih pokretnih naprava iznosi 8 (osam) dana.

Nakon prestanka zakupa, odnosno kori┼ítenja javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, zakupnik, odnosno korisnik je du┼żan u roku od 8 (osam) dana, ukloniti kiosk, manji monta┼żni objekt odnosno pokretnu napravu, te druge gra─Ĺevine i instalacije o svom tro┼íku, a javnu povr┼íinu, odnosno dio neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íte, predati u posjed Op─çine slobodne od osoba i stvari.

Ako vlasnik sam ne ukloni kiosk, odnosno pokretnu napravu, o njegovu ─çe ih tro┼íku, nakon donesenog rje┼íenja nadle┼żnoga upravnog tijela, ukloniti fizi─Źka osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je to Op─çina povjerila.

Vlasnik kioska, odnosno pokretne naprave, obvezuje se da ─çe ih preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, uz predo─Źenje dokaza da je podmirio sva dugovanja i tro┼íkove nastale uklanjanjem i ─Źuvanjem, jer ─çe ih se u protivnome smatrati napu┼ítenom stvari.

Javne zelene povr┼íine na kojima su izgra─Ĺene ugostiteljske terase zakupci odnosno korisnici du┼żni su u roku iz prethodnog stavka ovog ─Źlanka privesti u prvobitno stanje i urediti kao zelenu povr┼íinu o svojem tro┼íku, bez prava na povrat za u─Źinjena ulaganja.

 

 

STUPANJE U PRAVA I OBVEZE DOSADAŠNJEG ZAKUPNIKA

 

 Članak 27.

┬áOp─çinski na─Źelnik odobrava stupanje u prava i obveze dosada┼ínjeg zakupnika sljede─çim osobama:

- supru┼żniku, djeci, posvojeniku i potomku, ako je zakupnik umirovljen ili je umro i to pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosada┼ínji zakupnik,

- pravnom slijedniku dosadašnjeg zakupnika.

Iznimno od stavka 1. ovoga ─Źlanka Op─çinski na─Źelnik ─çe odobriti stupanje u prava i obveze dosada┼ínjeg zakupnika fizi─Źkoj odnosno pravnoj osobi ako je to u interesu Op─çine.

Da bi se udovoljilo njenom zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga ─Źlanka du┼żna je prethodno podmiriti sve dospjele obveze nastale s osnove kori┼ítenja lokacije prethodnog zakupnika.

Zahtjev za ustupanje ┬áu prava i obveze iz stavaka 1. i 2. ovog ─Źlanka podnosi se Odjelu.

 

─îlanak 28.

Zakupnik, odnosno korisnik, ne mo┼że dodijeljenu lokaciju za postavu kioska, monta┼żnog objekta odnosno pokretne naprave, dati u podzakup i/ili prepustiti lokaciju na kori┼ítenje drugoj osobi.

U slu─Źaju nastupa okolnosti iz prethodnog stavka ovog ─Źlanka, pored otkaza ugovora o zakupu, Op─çina ima pravo i na naknadu eventualno po─Źinjenje ┼ítete.

 

 PRIVREMENO KORIŠTENJE

 

─îlanak 29.

Za postavljanje pokretne naprave na javnu povr┼íinu, odnosno dio neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, podnosi se zahtjev Odjelu i to za postavljanje:

1. stolova, stolica, pokretnih ograda i drugih naprava, reklamnih ormari─ça u vlasni┼ítvu Op─çine, ┼íatora u kojima ┬áse ┬áobavlja ┬áugostiteljska ┬ádjelatnost ┬átijekom ┬áprigodnih ┬ámanifestacija,┬á cirkusa, ┬áluna-parka, zabavnih radnji, pozornica, naprava za promotivne akcije, spremi┼íta za priru─Źni alat i materijal i sli─Źno,

2. ┼ítandova, klupa i sli─Źnih naprava radi organiziranja priredbi, humanitarnih i sli─Źnih prigodnih akcija.

U zahtjevu je potrebno navesti lokaciju i povr┼íinu na koju bi se postavila pokretna naprava, svrhu i rok kori┼ítenja, te izvod iz katastarskog plana s ucrtanom mikrolokacijom pokretne naprave (osim za kori┼ítenje javnih povr┼íina u doba sajma u Rakovici, te lokacija u doba proslava katoli─Źkih blagdana Svete Jelene u Rakovici i Svetog Antuna u Dre┼żnik Gradu).

Uz zahtjev treba prilo┼żiti obrtnicu za fizi─Źke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra trgova─Źkog suda za pravne osobe, te druge potrebne dokaze.

Odjel┬á┬ádaje ┬ána ┬áprivremeno ┬ákori┼ítenje ┬áfizi─Źkim i pravnim osobama javnu povr┼íinu, odnosno dio neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta za postavljanje pokretne naprave iz stavka 1. ovog ─Źlanka rje┼íenjem, odnosno postupit ─çe na na─Źin odre─Ĺen u ─Źlanku 34. ove Odluke ako se radi o kori┼ítenju du┼żem od 30 dana.

Rje┼íenje iz prethodnog stavka osobito sadr┼żi:

- naziv lokacije na koju se postavlja pokretna naprava;

- površinu, rok i uvjete korištenja;

- iznos naknade koju je korisnik du┼żan uplatiti prije kori┼ítenja javne povr┼íine.

Odjelu se podnosi i zahtjev za zauzimanje javnih povr┼íina odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta za izvo─Ĺenje gra─Ĺevinskih radova i odlaganje gra─Ĺevinskog materijala, sukladno Odluci o komunalnom redu, na koji se primjenjuju odredbe o privremenom kori┼ítenju javnih povr┼íina i neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta propisane ovom Odlukom.

 

OTVORENE TERASE

 

─îlanak 30.

Zahtjev za postavljanje otvorene terase na javnoj povr┼íini, odnosno dijelu neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta ispred ugostiteljskih objekata, zanatskih ili drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, korisnici tih objekata, odnosno radnji, podnose Odjelu, za kalendarsku godinu.

Odjel je du┼żan zahtjev za postavljanje otvorene terase na javnoj povr┼íini, odnosno dijelu neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog i obra─Ĺenog zahtjeva ┬ádostaviti Op─çinskom na─Źelniku radi odlu─Źivanja o kori┼ítenju javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta.

 

─îlanak 31.

Na temelju zaklju─Źka Op─çinskog na─Źelnika o dodjeli lokacije i ugovora o kori┼ítenju javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, Odjel donosi odgovaraju─çe rje┼íenje.

Kori┼ítenje javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta iz prethodnog stavka mo┼że se zapo─Źeti nakon pravomo─çnosti i izvr┼ínosti rje┼íenja.

 

─îlanak 32.

Op─çinski na─Źelnik mo┼że korisniku otvorene terase dodijeliti na kori┼ítenje javnu povr┼íinu koja se nalazi ispred poslovnog prostora druge fizi─Źke ili pravne osobe, pod uvjetom da ta osoba dade pisanu izjavu da se ne protivi postavljanju otvorene terase ispred njegova poslovnog prostora.

Ako je za istu javnu povr┼íinu za dodjelu otvorenih terasa zainteresirano vi┼íe korisnika, Op─çinski na─Źelnik zadr┼żava pravo da, bez obzira na zahtjeve, odobri postavljanje otvorenih terasa proporcionalno povr┼íini poslovnih prostora koje koriste ti korisnici.

 

─îlanak 33.

Za postavljanje otvorene terase pla─ça se naknada u visini koju utvr─Ĺuje Op─çinski na─Źelnik.

 

─îlanak 34.

Odjel je du┼żan zahtjev za postavljanje pokretne naprave na javnoj povr┼íini, odnosno dijelu neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, dostaviti Op─çinskom na─Źelniku radi odlu─Źivanja o kori┼ítenju javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, ako se radi o kori┼ítenju du┼żem od 30 dana.

Op─çinski na─Źelnik daje na privremeno kori┼ítenje fizi─Źkim i pravnim osobama javnu povr┼íinu odnosno dio neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta zaklju─Źkom, koji sadr┼żi:

- naziv lokacije na koju se postavlja pokretna naprava,

- povr┼íinu, rok kori┼ítenja, te iznos naknade koju je budu─çi korisnik du┼żan uplatiti.

Izuzetno od odredbi prethodnog stavka ovog ─Źlanka, zaklju─Źak Op─çinskog na─Źelnika ne sadr┼żi iznos naknade za kori┼ítenje javne povr┼íine ako se radi o kori┼ítenju du┼żem od jedne godine, u kojem slu─Źaju se primjenjuje odredba ─Źlanka 37. stavka 2. ove Odluke.

Na temelju zaklju─Źka Op─çinskog na─Źelnika o dodjeli lokacije Odjel donosi rje┼íenje sukladno ovoj Odluci i Odluci o komunalnom redu.

 

 

IV.  KORIŠTENJE LOKACIJA

 

─îlanak 35.

Fizi─Źka ili pravna osoba postavlja pokretnu napravu na javnu povr┼íinu, odnosno neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte sukladno odredbama ove Odluke (─Źlanak 23.) i Odluke o komunalnom redu.

 

─îlanak 36.

Javna povr┼íina i dio neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta za postavljanje kioska i monta┼żnih objekata daje se u zakup u pravilu na 5 (pet) godina, a za postavljanje ostalih pokretnih naprava po natje─Źaju na 3 (tri) godine.

Nakon isteka vremena iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, Op─çinski na─Źelnik mo┼że, na zahtjev zakupnika, produ┼żiti ugovor o zakupu na isti rok, pod uvjetom da se zakupnik pridr┼żavao ugovornih obveza.

Ugovor o zakupu mo┼że se zaklju─Źiti na kra─çi rok od utvr─Ĺenoga stavkom 1. ovog ─Źlanka, a osobito u slu─Źaju ako se javna povr┼íina, odnosno dio neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, privodi drugoj namjeni sukladno prostornom planu.

 

─îlanak 37.

Javna povr┼íina, odnosno dio neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta koje se daje na privremeno kori┼ítenje za postavljanje otvorene terase, izlaganje i prodaju robe ispred trgovina, mo┼że se korisniku dodijeliti do tri (3) godine, ovisno o zahtjevu korisnika, a za postavljanje drugih pokretnih naprava najdu┼że do jedne (1) godine, ovisno o zahtjevu fizi─Źke, odnosno pravne osobe.

U slu─Źaju kori┼ítenja javne povr┼íine du┼że od jedne godine, Op─çinski na─Źelnik i korisnik sklapaju ugovor o kori┼ítenju javne povr┼íine na koji se odgovaraju─çe primjenjuju odredbe ove Odluke o ugovoru o zakupu javne povr┼íine.

 

─îlanak 38.

O manifestacijama humanitarnog, kulturolo┼íkog, politi─Źkog i sli─Źnog sadr┼żaja (sajam u Rakovici), sukladno ─Źlanku 29. ove Odluke odlu─Źit ─çe rje┼íenjem Odjel bez provedbe javnog natje─Źaja temeljem zahtjeva podnositelja.

 

V.  ZAKUPNINA I NAKNADA ZA KORIŠTENJE

 

─îlanak 39.

Zakupnina, odnosno naknada za kori┼ítenje javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenoga gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, odre─Ĺuje se po m2 zauzete povr┼íine, odnosno vremenu kori┼ítenja.

Zakupnina, odnosno naknada mo┼że se mijenjati tijekom godine.

Za zauzimanje zemlji┼íta postavljanjem komunalnih objekata (javnih telefonskih govornica, po┼ítanskih sandu─Źi─ça i samostoje─çih telekomunikacijskih razvodnih ormari─ça) pla─ça se naknada.

Za zauzimanje zemlji┼íta postavljanjem privremenih gra─Ĺevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija, u trajanju koje ne mo┼że biti du┼że od 90 dana, pla─ça se naknada.

Za zauzimanje zemljišta postavljanjem pokretnih naprava koje se postavljaju za razne manifestacije plaća se naknada.

 

─îlanak 40.

Visina zakupnine za lokaciju koja se daje u zakup putem natje─Źaja utvr─Ĺuje se u tom postupku, s time da po─Źetna najmanja zakupnina po m2 ne mo┼że biti ni┼ża od po─Źetnog iznosa zakupnine utvr─Ĺene u ─Źlanku 43. ove Odluke.

 

─îlanak 41.

Za postavljanje pokretne naprave iz ─Źlanka 29. ove Odluke korisnik je du┼żan platiti naknadu unaprijed u visini koja je utvr─Ĺena rje┼íenjem Odjela.

 

─îlanak 42.

Zakupnina, odnosno naknada pla─ça se, u pravilu mjese─Źno, najkasnije do 10. u mjesecu za teku─çi mjesec.

Zakupnina odnosno naknada mo┼że se pla─çati godi┼ínje, tromjese─Źno i u drugim rokovima utvr─Ĺenim ugovorom, ako ovom Odlukom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

 

─îlanak 43.

Ovisno o namjeni, visinu zakupnine, odnosno naknade utvr─Ĺuje Op─çinski na─Źelnik posebnom Odlukom.

 

VI. NADZOR

 

─îlanak 44.

Nadzor nad provedbom ove odluke vrši Odjel putem komunalnog redara.

Posebne odredbe koje se odnose na mjere za provo─Ĺenje nadzora utvr─Ĺene su Odlukom o komunalnom redu.

 

─îlanak 45.

U provo─Ĺenju nadzora komunalni redar ovla┼íten je:

1. nadzirati primjenu ove Odluke od strane zakupnika, odnosno korisnika javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta,

2. narediti fizi─Źkim i pravnim osobama izvr┼íavanje odre─Ĺene radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,

3. nalo┼żiti uklanjanje pokretne naprave postavljene bez prethodno sklopljenog ugovora ili suprotno odredbama tih ugovora, te ukoliko je ugovor prestao istekom roka ili istekom otkaznog roka, odnosno bez odobrenja Odjela,

4. usmeno izre─çi i naplatiti nov─Źanu kaznu na mjestu po─Źinjenja prekr┼íaja,

5. Predlo┼żiti izdavanje obveznog prekr┼íajnog naloga

6. Poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlaštensukladno Odluci o komunalnom redu i drugim propisima.

 

─îlanak 46.

Komunalni redar, rje┼íenjem ─çe nalo┼żiti uklanjanje pokretnih naprava iz ─Źlanka 2. ove Odluke:

1. ako je pokretna naprava postavljena suprotno odredbama ove Odluke,

2. ako je pokretna naprava postavljena na lokaciji na kojoj je to zabranjeno odredbom ─Źlanka 7. ove Odluke,

3. ako je pokretna naprava postavljena suprotno odredbi ─Źlanka 4. ove Odluke,

4. ako je pokretna naprava postavljena bez potrebnog odobrenja ili zaklju─Źenog ugovora o zakupu,

5. ako se pokretna naprava za koji je izdano odobrenje ne koristi du┼że od 7 dana i

6. ako je odobrenje ili ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

 

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

─îlanak 47.

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit ─çe se pravna osoba koja:

1. koristi javnu povr┼íinu, odnosno neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte za postavljanje privremenog objekta ili naprave bez ugovora o zakupu odnosno odobrenja Odjela,

2.  postavi pokretnu napravu protivno sklopljenom ugovoru o zakupu odnosno odobrenju Odjela,

3. ne ukloni pokretnu napravu s javne povr┼íine, odnosno neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta po isteku roka iz ugovora o zakupu odnosno odobrenja Odjela ili po isteku otkaznog roka.

Za prekr┼íaj iz stavka 1. ovoga ─Źlanka kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna fizi─Źka osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekr┼íaj iz stavka 1. ovoga ─Źlanka kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna fizi─Źka osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

 

 

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 48.

Ugovori o zakupu javne povr┼íine, odnosno dijela neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta zaklju─Źeni prije stupanja na snagu ove odluke ostaju vrijediti do isteka ugovora.

 

─îlanak 49.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje va┼żiti Odluka o uvjetima i na─Źinu davanja u zakup javnih povr┼íina i neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta za postavljanje kioska, pokretnih i drugih naprava (''Glasnik ┼Żupanije Karlova─Źke'' br. 5/96).

 

 

─îlanak 50.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije".

 

 

KLASA: 940-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.03.2011.

                                                                                                 

PREDSJEDNIK OP─ćINSKOG VIJE─ćA

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj