Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta

 

 

Na temeljuOdluke o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (''Narodne novine'' br. 29/11), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' br. 152/08 i 21/10), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 21. sjednici održanoj dana  30.03.2011. godine, donosi

 

O D L U K U

o utvrđivanju cijene za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

u 2011. godini

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na području općine Rakovica upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižni odjel u Slunju.

           

II.

Ova cijena utvrđuje se, sukladno Odluci o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (''Narodne novine'' br. 29/11), isključivo s ciljem zadržavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u posjedu korisnika, omogućavanja zadržavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, temeljem posjeda istog, i upisa u ARKOD sustav te ostvarivanja prava na plaćanja u 2011. godini.

 

III.

Ovo pravo mogu ostvariti samo poljoprivredna gospodarstva koja su poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske imala upisano u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava u 2010. godini sukladno Odluci o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (‘’Narodne novine’’ br. 132/09) i uz uvjet da za to zemljište već nisu sklopljeni valjani ugovori o raspolaganju sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' br. 152/08 i 21/10).

 

IV.

Korisnik je dužan za isto platiti naknadu koja godišnje iznosi za oranicu 360,00 kn/ha, za pašnjak 130,00 kn/ha, za livade 248 kn/ha, za neplodno zemljište 188 kn/ha.

           

V.

Obvezuje se Općinski načelnik za izdavanje odgovarajućih potvrda.

Potvrda se ne smije izdati ako naknada nije plaćena u cijelosti.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 320-02/11-01/03

URBROJ: 2133/16-11-2

Rakovica, 30.03.2011.

                                                                          

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj