Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11)

 

 

Na temelju članka 29., 30., i 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH i 73/08) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj  20.  sjednici održanoj 07.03.2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja prireza porezu na dohodak, visina stope prireza porezu na dohodak, način obračuna i plaćanje.

 

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8% (osam posto).

 

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe, rezidenti, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, poreza na dohodak od kapitala, poreza na dohodak od osiguranja i drugog dohotka koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Rakovica, i nerezidenti koji su na području općine Rakovica ostvarili dohodak, a sve sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Osnovicu za obračun prireza porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

 

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Rakovica.

 

Članak 5.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, naplatom i ovrhom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Karlovac, Ispostava Slunj.

 

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti članci 3. do 5. Odluke o općinskim porezima (''Glasnik Karlovačke županije''br. 43/08).

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Narodnim novinama'', a objavit će se i u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 410-01/11-01/03

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.03.2011.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj