Top Panel
Petak 30 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o priklju─Źenju na komunalne vodne gra─Ĺevine (GK┼Ż 07 11)

 

                                                                                                                                                                        

Na temelju ─Źlanka 209. stavka 2. Zakona o vodama (''Narodne novine'' br. 153/09), te ─Źlanka 23. Statuta Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 21/09), Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica je na svojoj 20. sjednici, odr┼żanoj 07.02.2011. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o priklju─Źenju na komunalne vodne gra─Ĺevine

 

I. OP─ćE ODREDBE

 

─îlanak 1.

Ovom Odlukom utvr─Ĺuje se:

-┬á┬á┬á┬á postupak i uvjeti priklju─Źenja gra─Ĺevine i druge nekretnine na komunalne vodne gra─Ĺevine,

-┬á┬á┬á┬á obveza priklju─Źenja,

-┬á┬á┬á┬á rokovi za priklju─Źenje,

-┬á┬á┬á┬á naknada za priklju─Źenje i na─Źin pla─çanja naknade za priklju─Źenje,

-┬á┬á┬á┬á na─Źin i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih gra─Ĺevina,

-     prekršajne odredbe.

 

─îlanak 2.

Pod komunalnim vodnim gra─Ĺevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :

1. ┬ágra─Ĺevine za javnu vodoopskrbu

2. ┬ágra─Ĺevine za javnu odvodnju

 

Vodne usluge su :

1.  usluge javne vodoopskrbe,

2.  usluge javne odvodnje.

 

─îlanak 3.

Isporu─Źitelj vodnih usluga je: Spelekom d.o.o., Rakovica 6, Rakovica.

 

 

II. OBVEZA PRIKLJU─îENJA

 

─îlanak 4.

Vlasnici postoje─çih gra─Ĺevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje ─çe se tek izgraditi na podru─Źju Op─çine Rakovica, du┼żni su priklju─Źiti svoju gra─Ĺevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne gra─Ĺevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgra─Ĺen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi gra─Ĺevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priklju─Źenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o priklju─Źenju.

Vlasnici poljoprivrednog zemlji┼íta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priklju─Źenje poljoprivrednog zemlji┼íta na komunalnu vodnu gra─Ĺevinu za javnu vodoopskrbu, u

svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priklju─Źenje.

 

─îlanak 5.

Vlasnici gra─Ĺevine odnosno druge nekretnine du┼żni su priklju─Źiti gra─Ĺevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne gra─Ĺevine u sljede─çim rokovima:

- novoizgra─Ĺena gra─Ĺevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgra─Ĺen, mora se priklju─Źiti na komunalne vodne gra─Ĺevine prije uporabe gra─Ĺevine,

- postoje─çe gra─Ĺevine, u naseljima u kojima jo┼í nije izgra─Ĺen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priklju─Źiti na komunalne vodne gra─Ĺevine u roku od ┬á6 mjeseci od zavr┼íetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,

- postoje─çe gra─Ĺevine, u naseljima gdje je ve─ç izgra─Ĺen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priklju─Źiti na komunalne vodne gra─Ĺevine najkasnije u roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

Ako vlasnik gra─Ĺevine, odnosno druge nekretnine ne priklju─Źi svoju gra─Ĺevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne gra─Ĺevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog isporu─Źitelja vodnih usluga, Jedinstveni upravni odjel Op─çine Rakovica donijet ─çe rje┼íenje o obvezi priklju─Źenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika gra─Ĺevine, odnosno nekretnine.

Rje┼íenje o obvezi priklju─Źenja, pored osnovnih podataka o vlasniku gra─Ĺevine i gra─Ĺevini, sadr┼żi i odredbe o visini naknade za priklju─Źenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporu─Źitelju vodnih usluga da izvede priklju─Źak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika gra─Ĺevine, rok pla─çanja tro┼íkova priklju─Źenja, te mogu─çnost prisilne naplate u slu─Źaju kada vlasnik gra─Ĺevine odnosno drugi zakoniti posjednik gra─Ĺevine ne ┼żeli snositi tro┼íkove izgradnje priklju─Źka.

Izdavanje suglasnosti za priklju─Źak na vodu gospodarskih subjekata (hoteli, autokampovi) davat ─çe se uvjetno, ┼íto zna─Źi da ─çe se osigurati priklju─Źak pitke vode dok ─çe tehni─Źku vodu investitori biti du┼żni osigurati iz drugih izvora (bunarske, oborinske vode i sl.), a ukoliko bi se u budu─çnosti osigurali uvjeti dovoljne opskrbe vodom, investitorima ─çe biti omogu─çeno da cjelokupni objekt priklju─Źe na javni vodoopskrbni sustav.

Izdavanje suglasnosti za priklju─Źak na vodu gospodarskih subjekata (restorani, sobe i sl.) davat ─çe se bezuvjetno.

 

─îlanak 6.

Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica mo┼że izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priklju─Źenja na komunalne vodne gra─Ĺevine ukoliko su isti na odgovaraju─çi na─Źin pojedina─Źno rije┼íili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama, a nema odgovaraju─çih uvjeta za priklju─Źenje odnosne gra─Ĺevine na kom. infrastrukturu.

 

─îlanak 7.

U smislu ─Źlanka 6. ove Odluke smatrat ─çe se da nema odgovaraju─çih uvjeta za priklju─Źenje gra─Ĺevine i druge nekretnine na komunalne vodne gra─Ĺevine ako bi zbog udaljenosti objekta komunalne infrastrukture, konfiguracije terena ili drugih razloga tro┼íkovi priklju─Źenja bili previsoki odnosno nerazmjerni, tj. iznosili bi vi┼íe od 20% vrijednosti gra─Ĺevine.

U smislu ─Źlanka 6. ove Odluke smatrat ─çe se da su vlasnici na odgovaraju─çi na─Źin pojedina─Źno osigurali svoje odgovaraju─çe potrebe, ako, ne┼íkodljivo za zdravlje ljudi i za┼ítitu okoli┼ía, sukladno posebnim propisima, na drugi na─Źin mogu zadovoljiti svoje potrebe.

 

 

 

─îlanak 8.

O izuzimanju od obveze priklju─Źenja u smislu ─Źlanka 6., odnosno ─Źlanka 7. ove Odluke, na zahtjev vlasnika ili drugog zakonitog posjednika gra─Ĺevine i druge nekretnine, rje┼íenje donosi Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica, po prijedlogu Spelekoma d.o.o.

 

III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

 

─îlanak 9.

Postupak za priklju─Źenje na komunalne vodne gra─Ĺevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokre─çe se podno┼íenjem zahtjeva za priklju─Źenje.

Zahtjev za priklju─Źenje podnosi vlasnik gra─Ĺevine odnosno vlasnik druge nekretnine. Zahtjev za priklju─Źenje podnosi se isporu─Źitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priklju─Źenje novoizgra─Ĺene gra─Ĺevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe gra─Ĺevine.

 

─îlanak 10.

Uz zahtjev za priklju─Źenje prila┼że se:

1. preslika katastarskog plana za ─Źesticu koja se priklju─Źuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno odvodnje,

2. preslika akta o gra─Ĺenju (uz predo─Źenje izvornika) ili izvadak iz zemlji┼íne knjige, ako je gra─Ĺevina upisana u zemlji┼íne knjige, odnosno potvrda nadle┼żnog ureda za katastar kojom se potvr─Ĺuje da je gra─Ĺevina izgra─Ĺena prije 15. velja─Źe 1968. godine ili rje┼íenje o obnovi.

Uz zahtjev za priklju─Źenje poljoprivrednog zemlji┼íta prila┼że se dokaz o vlasni┼ítvu nad zemlji┼ítem i preslika katastarskog plana.

 

─îlanak 11.

Isporu─Źitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priklju─Źenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priklju─Źenja i izdaje akt o dozvoli priklju─Źenja ako za priklju─Źenje postoje tehni─Źko-tehnolo┼íki uvjeti.

Ako za priklju─Źenje ne postoje tehni─Źko-tehnolo┼íki uvjeti, zahtjev za priklju─Źenje ─çe se odbiti.

Isporu─Źitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ┬áovog ─Źlanka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

 

─îlanak 12.

Odluka o dozvoli priklju─Źenja mora sadr┼żavati podatke o gra─Ĺevini koja se priklju─Źuje (mjesto i adresa priklju─Źenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prila┼że mu se i odgovaraju─ça skica priklju─Źka.

Odluka o odbijanju priklju─Źka mora sadr┼żavati podatke o gra─Ĺevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog ─Źlanka, te razlog zbog kojeg se gra─Ĺevina ne mo┼że priklju─Źiti.

Odluka iz stavka 1. sadr┼żi i odredbu o obvezi pla─çanja naknade za priklju─Źenje.

Primjerak odluke iz stavka 1. ovog ─Źlanka dostavlja se na znanje Op─çini Rakovica, radi dono┼íenja rje┼íenja o obra─Źunu i naplati naknade za priklju─Źenje.

 

─îlanak 13.

Gra─Ĺevine izgra─Ĺene bez akta o dopu┼ítenju gradnje ne smiju se priklju─Źiti na komunalne vodne gra─Ĺevine, kao i gra─Ĺevine za koje je u tijeku postupak gra─Ĺevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu gra─Ĺenja ili uklanjanja gra─Ĺevine prema posebnom zakonu.

 

─îlanak 14.

Radove priklju─Źenja izvodi isporu─Źitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni tro┼íak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priklju─Źuje.

 

─îlanak 15.

Vlasnik gra─Ĺevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine du┼żan je s isporu─Źiteljom ┬ávodnih usluga zaklju─Źiti ugovor o izgradnji priklju─Źka.

Ugovor o izgradnji priklju─Źka obvezno sadr┼żi: naziv ugovornih strana, vrstu priklju─Źka, cijenu i rok izgradnje priklju─Źka, tro┼íkovnik radova koji ─Źini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priklju─Źka u vlasni┼ítvo isporu─Źitelja vodnih usluga.

 

─îlanak 16.

Na tra┼żenje vlasnika ili investitora gra─Ĺevine dopustit ─çe se da on sam izvede iskop i zatrpavanje ┬ákoji ┬ásu ┬ápotrebni ┬áza ┬ápriklju─Źenje┬á gra─Ĺevine, ┬áako ┬ábi ┬ámu┬á to ┬ásmanjilo ┬átro┼íkove priklju─Źenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovla┼ítene osobe isporu─Źitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost ┼Żupanijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama kojima isti upravljaju.

 

IV. TEHNI─îKO ÔÇô TEHNOLO┼áKI UVJETI PRIKLJU─îENJA

 

 

─îlanak 17.

Tehni─Źko-tehnolo┼íke ┬áuvjete ┬ápriklju─Źenja ┬ána ┬ákomunalne ┬ávodne ┬ágra─Ĺevine ┬áutvr─Ĺuje

isporu─Źitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvr─Ĺuju op─çi i tehni─Źki uvjeti isporuke vodnih usluga.

 

 

V. NAKNADA ZA PRIKLJU─îENJE

 

─îlanak 18.

Investitor ili vlasnik gra─Ĺevine ili druge nekretnine koja se priklju─Źuje na komunalne vodne gra─Ĺevine du┼żan je platiti naknadu za priklju─Źenje.

 

─îlanak 19.

Naknada za priklju─Źenje na komunalne vodne gra─Ĺevine prihod je prora─Źuna Op─çine Rakovica.

Prihodi od naknade za priklju─Źenje koriste se isklju─Źivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih gra─Ĺevina na podru─Źju Op─çine Rakovica.

 

─îlanak 20.

Naknada za priklju─Źenje obra─Źunava se rje┼íenjem o obra─Źunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel Op─çine Rakovica.

 

─îlanak 21.

Isporu─Źitelj vodnih usluga du┼żan je podnositelja zahtjeva za priklju─Źenje, prije sklapanja ugovora o izgradnji priklju─Źka, uputiti u Op─çinu Rakovica radi pla─çanja naknade za priklju─Źenje i ne smije po─Źeti s radovima na priklju─Źenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priklju─Źenje predo─Źi dokaz o pla─çenoj naknadi za priklju─Źenje odnosno o pla─çanju prvog obroka, ako je odobreno obro─Źno pla─çanje.

 

1. ┬áVisina naknade za priklju─Źenje na vodne gra─Ĺevine ┬áza javnu vodoopskrbu

 

─îlanak 22.

Visina naknade za priklju─Źenje na vodne gra─Ĺevine za javnu vodoopskrbu utvr─Ĺuje se u slijede─çim iznosima:

     - za kućanstva:

┬á ┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á- do 200 m2 bruto povr┼íine objekta ÔÇô 1.000,00 kn,

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á - od 200 do 400 m2 bruto povr┼íine objekta ÔÇô 1.500,00 kn,

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á - vi┼íe od 400 m2 bruto povr┼íine objekta ÔÇô 4.000,00 kn,

            - za svaki slijedeći m2 bruto površine objekta iznad 400 m2 - 10,00 kn/m2,

- za dogradnju objekta plaća se samo razlika u površini u odnosu na prethodno rješenje izdavanjem novog (dopunskog) rješenja prema gore navedenim kriterijima;

     - za poslovne subjekte:

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á - do 50 m2 bruto povr┼íine poslovnog objekta┬á ÔÇô 1.500,00 kn,

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á - od 50 do 100 m2 bruto povr┼íine poslovnog objekta ÔÇô 2.500,00 kn,

            - za svaki slijedeći m2 do 200 m2 bruto površine poslovnog objekta 30 kn/m2,

            - za objekte preko 200 m2 bruto površine svaki slijedeći m2 bruto površine poslovnog objekta 40 kn/m2,

            - za dogradnju poslovnog objekta plaća se samo iznos razlike u površini u odnosu na prethodno rješenje izdavanjem novog (dopunskog) rješenja prema gore navedenim kriterijima.

 

2. ┬áVisina naknade za priklju─Źenje na vodne gra─Ĺevine ┬áza javnu odvodnju

 

─îlanak 23.

Visina naknade za priklju─Źenje na vodne gra─Ĺevine za javnu odvodnju utvrdit ─çe se posebnom odlukom Op─çinskog vije─ça.

 

3. ┬áNa─Źin pla─çanja naknade za priklju─Źenje

 

─îlanak 24.

Obvezniku pla─çanja naknade za priklju─Źenje mo┼że se odobriti obro─Źno pla─çanje do najvi┼íe 12 jednakih mjese─Źnih obroka.

Zaklju─Źak o obro─Źnom pla─çanju naknade za priklju─Źenje donosi op─çinski na─Źelnik.

Obro─Źno pla─çanje odobriti ─çe se pod uvjetom da pravne osobe i obrtnici dostave Op─çini Rakovica kao sredstvo osiguranja pla─çanja bjanko zadu┼żnicu ovjerenu kod javnog bilje┼żnika, a fizi─Źke osobe u slu─Źaju obro─Źne otplate naknade trebaju osigurati administrativnu zabranu du┼żnika, sudu┼żnika ili jamca u visini 1/3 prihoda, ovjerenu kod javnog bilje┼żnika.

Na dospjele, a nepla─çene obroke obra─Źunava se zakonska zatezna kamata.

 

─îlanak 25.

Naknadu za priklju─Źenje odnosno prvi obrok, ako se naknada pla─ça obro─Źno, obveznik pla─çanja naknade du┼żan je platiti u roku od 8 dana od dostave rje┼íenja iz ─Źlanka 20. ove Odluke.

 

─îlanak 26.

 

Op─çinski na─Źelnik mo┼że utvrditi akcijske uvjete pla─çanja naknade za priklju─Źenje, za fizi─Źke osobe (doma─çinstva) u odre─Ĺenom periodu, umanjenjem utvr─Ĺenih iznosa naknade za priklju─Źenje iz stavaka 22. i 23. najvi┼íe do 20 % i/ili produ┼żenjem obro─Źnog roka pla─çanja naknade za priklju─Źenje iz ─Źlanka 24. ove Odluke, ali najdu┼że do 24 mjese─Źna obroka.

 

 

─îlanak 27.

Vlasnik gra─Ĺevine koja je priklju─Źena na komunalnu vodnu gra─Ĺevinu za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, u slu─Źaju dogradnje gra─Ĺevine, du┼żan je za povr┼íinu koju dogra─Ĺuje podmiriti naknadu za priklju─Źenje, po kriterijima iz ─Źlanka 22. i 23. ove Odluke.

 

 

4. ┬áOslobo─Ĺenje od pla─çanja naknade za priklju─Źenje

 

─îlanak 28.

Op─çinski na─Źelnik mo┼że osloboditi u potpunosti obveze pla─çanja naknade za priklju─Źenje vlasnike gra─Ĺevine ili investitore koji grade gra─Ĺevine od zajedni─Źkog odnosno op─çeg interesa za Op─çinu Rakovica, kao ┼íto su dru┼ítveni i vatrogasni domovi, crkve, groblja, ┼íportske dvorane, ┼íkole i sli─Źno te gra─Ĺevine za potrebe javnih ustanova i trgova─Źkih dru┼ítava koje su u vlasni┼ítvu ili suvlasni┼ítvu Op─çine Rakovica.

Iznimno, odlukom Op─çinskog vije─ça, pojedine fizi─Źke osobe (doma─çinstva) mogu se osloboditi obveze pla─çanja naknade za priklju─Źenje primjenom socijalnih kriterija.

 

─îlanak 29.

Od naknade za priklju─Źenje na komunalne vodne gra─Ĺevine osloba─Ĺaju se osobe koje u smislu odredbi ─Źlanka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ─Źlanova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita.

 

 

VI. ┬áFINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA─ÉEVINA OD STRANE BUDU─ćIH ┬á┬á

     KORISNIKA

 

─îlanak 30.

U slu─Źaju kada gradnja odre─Ĺene komunalne vodne gra─Ĺevine nije predvi─Ĺena planom gradnje komunalnih vodnih gra─Ĺevina, budu─çi korisnici vodnih usluga koji bi se priklju─Źili na te gra─Ĺevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat ulo┼żenih sredstava u odre─Ĺenom roku, pod uvjetima utvr─Ĺenim ugovorom sklopljenim s Op─çinom Rakovica.

Sredstva iz stavka 1. ovog ─Źlanka upla─çuju se na ra─Źun Op─çine Rakovica, a rok povrata sredstava ne mo┼że biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

 

VII.  NADZOR

 

─îlanak 31.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Op─çine Rakovica.

U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog ─Źlanka komunalni redar je ovla┼íten:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. predlo┼żiti izdavanje obveznog prekr┼íajnog naloga,

3. napla─çivati nov─Źane kazne na mjestu po─Źinjenja prekr┼íaja, uz izdavanje potvrde.

 

 

VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

 

─îlanak 32.

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn, kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravna osoba ako:

1. ne priklju─Źi svoju gra─Ĺevinu ili drugu nekretninu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje┬á u rokovima odre─Ĺenim ─Źlankom 5. ove Odluke,

2. samovoljno priklju─Źi ┬ásvoju┬á gra─Ĺevinu ┬áili drugu nekretninu na ┬ájavni ┬ásustav┬á vodoopskrbe ┬áili ┬ájavni ┬ásustav odvodnje,

3.┬á ako ne plati naknadu za priklju─Źenje gra─Ĺevine ili druge nekretnine na komunalne vodne gra─Ĺevine,

4. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporu─Źitelja vodnih usluga,

5. onemogu─çi isporu─Źitelju vodnih usluga popravak priklju─Źka, o─Źitanje i zamjenu vodomjera u cilju ba┼żdarenja, te pregled instalacije potro┼ía─Źa u cilju utvr─Ĺivanja njezine tehni─Źke ispravnosti.

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit ─çe se za prekr┼íaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja u─Źini prekr┼íaj iz stavka 1. ovoj ─Źlanka.

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kn, kaznit ─çe se za prekr┼íaj fizi─Źka osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja u─Źini prekr┼íaj iz stavka 1. ovog ─Źlanka.

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit ─çe se za prekr┼íaj fizi─Źka osoba koja u─Źini prekr┼íaj iz stavka 1. ovog ─Źlanka.

 

IX.   ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje va┼żiti Odluka o priklju─Źivanju gra─Ĺevina na komunalnu infrastrukturu (KLASA: 021-05/01-01/09 od 21.12.2001. godine i ''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 42/09).

Danom stupanja na snagu ove Odluke u Odluci o na─Źinu obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije''br. 12/05 i 33/09) u ─Źlanku 4. stavku 2. bri┼íu se rije─Źi ''opskrba pitkom vodom''.

 

─îlanak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije''.

 

KLASA: 325-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.03.2011.

                                                                                    

PREDSJEDNIK OP─ćINSKOG VIJE─ćA

Zoran Luketi─ç, bacc.oec.

 

 

 

O b r a z l o ┼ż e nj e

 

 

Novi Zakon o vodama (''Narodne novine'' br. 153/09) i novi Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (''Narodne novine'' br. 153/09) ┬ástupili su na snagu 01. sije─Źnja 2010. godine.

─îlancima 209. do 214. Zakona o vodama regulirano je priklju─Źenje gra─Ĺevina odnosno drugih nekretnina na komunalne vodne gra─Ĺevine (javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje).

Odluku o priklju─Źenju donosi predstavni─Źko tijelo jedinice lokalne samouprave, na prijedlog isporu─Źitelja vodne usluge, sukladno ─Źlanku 209. st. 2. Zakona o vodama, a stavkom 3. ovog ─Źlanka odre─Ĺeno je ┼íto se sve utvr─Ĺuje Odlukom o priklju─Źenju.

Nakon ┼íto predstavni─Źko tijelo jedinice lokalne samouprave donese Odluku o priklju─Źenju, isporu─Źitelj vodne usluge du┼żan je objaviti Odluku o priklju─Źenju na internetu i na drugi prikladan na─Źin, a jedinica lokalne samouprave du┼żna je Odluku o priklju─Źenju dostaviti Vije─çu za vodne usluge u roku od 5 dana po njezinom dono┼íenju.

─îlankom 210. Zakona o vodama utvr─Ĺeno je da je jedinica lokalne samouprave du┼żna donijeti odluku o priklju─Źenju u roku od 30 od dana podno┼íenja prijedloga, u suprotnom, odluku o priklju─Źenju na prijedlog isporu─Źitelja vodnih usluga donijeti ─çe predstavni─Źko tijelo podru─Źne

(regionalne) samouprave, koja ostaje na snazi do dono┼íenja odluke od strane predstavni─Źkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Naknada za priklju─Źenje regulirana je ─Źlancima 59. do 64. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

─îlankom 62. ovog Zakona izri─Źito je utvr─Ĺeno da se naknada za priklju─Źenje obra─Źunava rje┼íenjem o obra─Źunu koje donosi nadle┼żno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.

─îlankom 63. st. 1. ovog Zakona utvr─Ĺeno je da visinu naknade za priklju─Źenje odre─Ĺuje predstavni─Źko tijelo jedinice lokalne samouprave Odlukom o priklju─Źenju koja se donosi po odredbama Zakona o vodama.

Stavkom 2. ovog ─Źlanka utvr─Ĺeno je da se Odlukom o priklju─Źenju detaljnije propisuje: obra─Źun i naplata naknade za priklju─Źenje, a osobito obveznici, osnovica, rokovi pla─çanja, izuze─ça od pla─çanja, oslobo─Ĺenja i olak┼íice te postupak za njihovo ostvarenje.

─îlankom 5. ovog Zakona utvr─Ĺeno je da je naknada za priklju─Źenje prihod prora─Źuna jedinice lokalne samouprave, a ─Źlankom 64. ovog Zakona utvr─Ĺeno je da se prihodi od naknade za priklju─Źenje koriste za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih gra─Ĺevina na podru─Źju jedinice lokalne samouprave u kojoj su prihodi ostvareni.

Po novom Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, Odluku o priklju─Źenju, kako smo naveli, donosi jedinica lokalne samouprave, na prijedlog isporu─Źitelja vodnih usluga.

Dono┼íenjem Odluke o priklju─Źenju od strane jedinice lokalne samouprave prestat ─çe se primjenjivati Odluka o priklju─Źivanju gra─Ĺevina na komunalnu infrastrukturu (KLASA: 021-05/01-01/09 od 21.12.2001. godine i ''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 42/09)

Nadalje, bitna novost je i u tome ┼íto su do sada naknadu za priklju─Źenje obra─Źunavao Spelekom d.o.o., temeljem povjerenih javnih ovlasti od strane jedinice lokalne samouprave i naknada za priklju─Źenje upla─çivala se je na ra─Źun Prora─Źuna, a tro┼íila se je strogo namjenski za financiranje gradnje komunalnih vodnih gra─Ĺevina u jedinici lokalne samouprave. Dono┼íenjem nove Odluke o priklju─Źenju, temeljem navedenih zakonskih odredbi postupak za priklju─Źenje provodi Spelekom d.o.o., kao isporu─Źitelj vodnih usluga, ali jedinica lokalne samouprave donosi ┬árje┼íenje o obra─Źunu naknade za priklju─Źenje i ova naknada upla─çuje se direktno na ra─Źun jedinice lokalne samouprave.

Naime, stupanjem na snagu Zakona o vodama, prestale su vrijediti odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu, koje se odnose na djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pro─Źi┼í─çavanje otpadnih voda, pa jedinice lokalne samouprave vi┼íe ne mogu prenijeti na isporu─Źitelja vodnih usluga javne ovlasti, stoga isporu─Źitelji vodnih usluga vi┼íe ne mogu ni obra─Źunavati naknadu za priklju─Źenje, a koju su obra─Źunavale na temelju povjerenih im javnih ovlasti.

Visina naknade za priklju─Źenje na vodne gra─Ĺevine za javnu odvodnju utvrdit ─çe se naknadnom odlukom Op─çinskog vije─ça po izgradnji sustava javne odvodnje, nakon ─Źega ─çe se, po odabiru modela gradnje i vrste ure─Ĺaja, tek mo─çi utvrditi stvarni i ostali tro┼íkovi.

Slijedom navedenog, a sukladno ─Źlanku 209. stavku 2. Zakona o vodama, prijedlog Odluke o priklju─Źenju na komunalne vodne gra─Ĺevine upu─çujem Op─çinskom vije─çu Op─çine Rakovica na dono┼íenje.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á OP─ćINSKI NA─îELNIK

    Franjo Franjković, v.r.

 

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj