Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011)

 

 

Na temelju članka 41. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' broj  152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10 i 39/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 17. svibnja 2011. donosi

 

 

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za uvođenje u posjed

kupaca odnosno zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 

 

I.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za uvođenje u posjed kupaca odnosno zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

II.

 Povjerenstvo se sastoji od 3 (tri) člana, a čine ga:

  1. Pravnik: Kristijan Bitunjac, dipl.iur., predsjednik,
  2. Geodet: Natalija Pavlić, geodetski tehničar,
  3. Agronom: Ljubica Magdić, bacc. agr.

 

III.

Povjerenstvo na osnovi sklopljenog ugovora o prodaji ili zakupu, kupca odnosno zakupnika uvodi u posjed, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva dosadašnjeg posjednika, te se o istom sastavlja zapisnik.

 

IV.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kn neto dnevno.

 

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o razrješenju i imenovanju člana komisije za uvođenje u posjed zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta i Odluka o osnivanju i imenovanju članova komisije za uvođenje u posjed kupaca državnog poljoprivrednog zemljišta (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 14/08)

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

                                                                      

KLASA: 320-02/11-01/06

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 17.05.2011.                                                                            

                                                                                                                     v.d. Pročelnica

                                                                                                              Vesna Rastovac, ing.građ.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj