Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o na─Źinu provedbe javnog natje─Źaja i uvjetima za ─Źlanove upr. tijela i nadzornih odbora trg. dru┼ítva

 

 

Na temelju ─Źlanka 15. stavka 4. Zakona o sprje─Źavanju sukoba interesa (┬źNarodne novine┬╗ 26/11) i ─Źlanka 23. Statuta Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'', 21/09), Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica, na 27. sjednici odr┼żanoj dana 30. rujna 2011. godine, donijelo je sljede─çu

 

O D L U K U

o na─Źinu provedbe javnog natje─Źaja i uvjetima za ─Źlanove upravnih tijela i nadzornih odbora trgova─Źkih dru┼ítava u kojima Op─çina Rakovica ima dionice ili udjele u vlasni┼ítvu

 

 I. UVOD

 

─îlanak 1.

Ovom Odlukom odre─Ĺuje se na─Źin provedbe javnog natje─Źaja i uvjeti za ─Źlanove upravnih tijela i nadzornih odbora trgova─Źkih dru┼ítava u kojima Op─çina Rakovica ima dionice ili udjele u vlasni┼ítvu (u daljnjem tekstu: trgova─Źka dru┼ítva).

 

II. UVJETI ZA ─îLANA UPRAVNOG TIJELA I/ILI NADZORNOG ODBORA

 

─îlanak 2.

Za ─Źlana upravnog tijela ili nadzornog odbora trgova─Źkog dru┼ítva iz ─Źlanka 1. ove Odluke, Op─çinskom vije─çu Op─çine Rakovica mo┼że se predlo┼żiti osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgova─Źkih dru┼ítvima, ispunjava i slijede─çe uvjete:

1. sveu─Źili┼íni ili stru─Źni prvostupnik (po ranijim propisima vi┼ía stru─Źna sprema) odnosno magistar struke ili stru─Źni specijalist (po ranijim propisima visoka stru─Źna sprema),

2. najmanje pet godina radnog iskustva na odgovaraju─çim poslovima u struci,

3. da kao ─Źlan trgova─Źkog dru┼ítva, izvr┼íni direktor, ─Źlan uprave ili ─Źlan nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomo─çno osu─Ĺen na naknadu ┼ítete dru┼ítvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizi─Źka osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja trgova─Źkog dru┼ítva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba ─Źiji je on ─Źlan, izvr┼íni direktor, ─Źlan uprave ili ─Źlan nadzornog odnosno upravnog odbora,

5. da ─Źlanstvom u nadzornom odboru trgova─Źkog dru┼ítva nije u sukobu interesa,

6. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natje─Źaja koji ovise o specifi─Źnoj prirodi pojedinog trgova─Źkog dru┼ítva (stru─Źna znanja iz podru─Źja financija ili djelatnosti dru┼ítva).

 

III. POSTUPAK IZBORA ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA I/ILI NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

 

─îlanak 3.

─îlanovi upravnih tijela i nadzornih odbora predla┼żu se na temelju prethodno provedenog javnog natje─Źaja koji se objavljuje u jednom od javnih glasila te na internetskoj stranici Op─çine Rakovica.

Javni natje─Źaj raspisuje Op─çinski na─Źelnik zaklju─Źkom, a provodi ga Povjerenstvo koje rje┼íenjem imenuje Op─çinski na─Źelnik.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovog ─Źlanka ima predsjednika i dva ─Źlana.

 

─îlanak 4.

Javni natje─Źaj iz ─Źlanka 3. stavka 2. ove Odluke sadr┼żi: uvjete koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se bira, rok do kojeg se primaju prijave kandidata te popis dokumentacije koju je potrebno prilo┼żiti uz prijavu.

Op─çinski na─Źelnik raspisuje javni natje─Źaj 60 dana prije isteka mandata ─Źlanova upravnih tijela i nadzornih odbora. Trgova─Źko dru┼ítvo iz ─Źlanka 1. ove Odluke du┼żno je obavijestiti Op─çinskog na─Źelnika o datumu isteku mandata ─Źlanu upravnog tijela i nadzornog odbora najkasnije 70 dana prije isteka mandata ─Źlana.

Ukoliko ─Źlanstvo u upravnom tijelu ili nadzornom odboru prestaje prije isteka mandata (opoziv, ostavka i sl.) Op─çinski na─Źelnik raspisuje natje─Źaj u roku od 15 dana od dana prestanka ─Źlanstva u upravnom tijelu ili nadzornom odboru. Trgova─Źko dru┼ítvo iz ─Źlanka 1. ove Odluke du┼żno je obavijestiti Op─çinskog na─Źelnika o opozivu, ostavci i sl. ─Źlana upravnog tijela i nadzornog odbora u roku od 8 dana od dana podno┼íenja opoziva, ostavke i sl. ─Źlana upravnog tijela i nadzornog odbora.

 

─îlanak 5.

Prijave kandidata za ─Źlanove upravnih tijela i nadzornih odbora trgova─Źkih dru┼ítava podnose se Povjerenstvu u pisanom obliku u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog natje─Źaja.

Uz prijavu kandidati su du┼żni dostaviti ┼żivotopis i dokaze o ispunjavaju uvjeta iz ─Źlanka 2. ove Odluke.

O nepostojanju okolnosti iz ─Źlanka 239. stavka 2. Zakona o trgova─Źkim dru┼ítvima i ─Źlanka 2. to─Źke 3. do 5. ove Odluke kandidati koji se javljaju na natje─Źaj du┼żni su dati izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovorno┼í─çu s ovjerenim potpisom kod javnog bilje┼żnika koja u trenutku raspisivanja javnog natje─Źaja ne smije biti starija od 15 dana.

Ukoliko kandidati podnose prijave za ─Źlanove u vi┼íe upravnih tijela i nadzornih odbora du┼żni su za svako upravno tijelo ili nadzorni odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim tra┼żenim prilozima uz naznaku za koje trgova─Źko dru┼ítvo podnose prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natje─Źaj ne─çe se razmatrati.

Povjerenstvo je du┼żno provesti javni natje─Źaj u roku od 45 dana od dana zaprimanja zaklju─Źka Op─çinskog na─Źelnika o raspisivanju javnog natje─Źaja.

 

─îlanak 6.

Povjerenstvo utvr─Ĺuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz objavljenog javnog natje─Źaja, poziva kandidate na razgovor te podnosi izvje┼í─çe o provedenom natje─Źajnom postupku Op─çinskom na─Źelniku.

Na temelju rezultata provedenog javnog natje─Źaja Op─çinski na─Źelnik predla┼że Op─çinskom vije─çu Op─çine Rakovica kandidate za ─Źlanove upravnog tijela i nadzornog odbora trgova─Źkog dru┼ítva.

Op─çinsko vije─çe donosi odluku kojem se skup┼ítini trgova─Źkog dru┼ítva predla┼że izbor kandidata za ─Źlanove upravnog tijela odnosno nadzornog odbora trgova─Źkog dru┼ítva.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 7.

Dosada┼ínjim ─Źlanovima upravnih tijela i nadzornih odbora trgova─Źkih dru┼ítava mandat traje do isteka mandata odnosno do prestanka mandata opozivom ili ostavkom.

Rije─Źni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno zna─Źenje, bez obzira jesu li kori┼íteni u mu┼íkom ili ┼żenskom rodu, odnose se na jednak na─Źin na mu┼íki i ┼żenski rod.

 

─îlanak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije''.

 

KLASA: 000-06/11-01/02

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 30.09.2011.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ┬á┬á┬á┬á┬á PREDSJEDNIK OP─ćINSKOG VIJE─ćA

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj