Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26)

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 110/07 i 125/08),  članka 23. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 26. sjednici održanoj 15.09.2011. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjenama

plana nabave Općine Rakovica za 2011. godinu

 

Članak 1.

U planu nabave Općine Rakovica za 2011. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 07/11) mijenjaju se planirane vrijednosti nabava, a izmjene se odnose na:

Redni broj

nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

nabave (kn)

Planirana sredstva

(kn)

Pozicija iz

Proračuna

1.

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Geodetske usluge

 

Geodetske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetski elaborati PZ Grabovac

Geodetsko katastarske usluge

184.238,49

 

8.130,10

80.487,99

65.853,81

17.571,43

8.130,10

4.065,05

226.612,81

 

10.000,00

99.000,00

81.000,00

21.612,81

10.000,00

5.000,00

 

 

92

163

163-A

163-B

177

248

4.

 

 

4.1

 

4.2

 

4.3

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

 

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

53.658,66

 

 

9.756,12

 

43.902,54

 

0,00

66.000,00

 

 

12.000,00

 

54.000,00

 

0,00

 

 

 

181

 

182

 

190

5.

 

 

5.1

 

5.2

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

 

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

105.691,30

 

 

87.805,08

 

17.886,22

130.000,00

 

 

108.000,00

 

22.000,00

 

 

 

184

 

188

7.

 

 

7.1

7.2

7.3

7.4

 

 

7.5

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

 

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika – rasvjeta za stari grad Drežnik

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika – ulaz u kulu vidikovca

 

175.785,90

 

 

6.504,08

6.679.82

162.602,00

 

0,00

 

0,00

216.216,16

 

 

8.000,00

8.216,16

200.000,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

197

197-A

198

 

199

 

200

8.

 

8.1

 

8.2

 

8.3

 

8.4

 

8.5

 

8.6

Uređenje deponije Ćuić Brdo

 

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

2.264.202,10

 

39.430,985

 

432.084,07

 

40.650,50

 

97.561,20

 

28.455,35

 

1.626.020,00

2.784.962,10

 

48.500,00

 

531.462,18

 

50.000,00

 

120.000,00

 

35.000,00

 

2.000.000,00

 

 

226

 

226-C

 

227

 

228

 

229

 

230

10.

 

10.1

 

10.2

 

10.3

Prostorni plan Općine Rakovica

 

Prostorni plan Općine – izmjene i dopune

Prostorni plan Općine – izmjene i dopune

Prostorni plan Općine – izmjene i dopune

138.211,70

 

54.878,18

 

58.943,22

 

24.390,30

170.000,00

 

67.500,00

 

72.500,00

 

30.000,00

 

 

233

 

234

 

234-A

 

 

 

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

           

KLASA: 406-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-2

Rakovica, 15.09.2011.

                                                                                

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj