Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (29)

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 110/07 i 125/08),  članka 23. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 29. sjednici održanoj 15.11.2011. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

plana nabave Općine Rakovica za 2011. godinu

 

Članak 1.

 

U planu nabave Općine Rakovica za 2011. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 07/11 i 34/11) mijenjaju se planirane vrijednosti nabava, a izmjene se odnose na:

 

Redni broj

nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

nabave (kn)

Planirana sredstva

(kn)

Pozicija iz

Proračuna

1.

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Geodetske usluge

 

Geodetske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetski elaborati PZ Grabovac

Geodetski elaborati pješačkih staza

Geodetsko katastarske usluge

197.409,24

 

16.260,20

7.317,09

65.853,81

17.571,43

73.170,90

8.130,10

5.040,66

4.065,05

242.812,81

 

20.000,00

9.000,00

81.000,00

21.612,81

90.000,00

10.000,00

6.200,00

5.000,00

 

 

92

163

163-a

163-b

163-C

177

235-b

248

2.

 

2.1

2.2

2.3

2.4

Ulaz u poduzetničku zonu

 

Ulaz u poduzetničku zonu

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

Ulaz u poduzetničku zonu

Ulaz u poduzetničku zonu

0,00

 

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

175

183

185

186

3.

 

 

3.1

 

3.2

 

3.3

 

3.4

 

3.5

Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

 

Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac i izmještanje TK kabla

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

668.294,22

 

 

0,00

 

75.609,93

 

54.471,67

 

131.707,62

 

406.505,00

822.000,00

 

 

0,00

 

93.000,00

 

67.000,00

 

162.000,00

 

500.000,00

 

 

 

176

 

180

 

181-A

 

187

 

187-a

4.

 

 

4.1

 

4.2

 

4.3

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

 

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

33.333,41

 

 

0,00

 

33.333,41

 

0,00

41.000,00

 

 

0,00

 

41.000,00

 

0,00

 

 

 

181

 

182

 

190

5.

 

 

5.1

 

5.2

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

 

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

243.903,00

 

 

0,00

 

243.903,00

300.000,00

 

 

0,00

 

300.000,00

 

 

 

184

 

188

6.

 

6.1

 

Ulaganja u soft usluge PZ Grabovac

 

Ulaganja u soft usluge PZ Grabovac

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

184-A

7.

 

 

7.1

 

7.2

7.3

 

7.4

7.5

7.6

7.7

 

 

7.8

 

7.9

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

 

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika i nadzor

Projekt vanjskog stepeništa

Uređenje okoliša starog Drežnika

i izrada vanjskih stepenica

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika – rasvjeta za stari grad Drežnik

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika – ulaz u kulu vidikovca

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

271.070,67

 

 

36.097,64

 

5.447,17

22.764,28

 

6.679.82

162.602,00

8.130,10

0,00

 

 

0,00

 

29.349,66

333.416,16

 

 

44.400,00

 

6.700,00

28.000,00

 

8.216,16

200.000,00

10.000,00

0,00

 

 

0,00

 

36.100,00

 

 

 

 

196

 

196-a

197

 

197-a

198

198-a

199

 

 

200

 

200-a

8.

 

8.1

 

8.2

 

8.3

 

8.4

 

8.5

 

8.6

 

8.7

 

8.8

Uređenje deponije Ćuić Brdo

 

Izmjene i dopune projektne dok. deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

2.110.826,87

 

40.650,50

 

39.430,98

 

3.252,04

 

332.367,50

 

40.650,50

 

0,00

 

28.455,35

 

1.626.020,00

2.596.311,08

 

50.000,00

 

48.500,00

 

4.000,00

 

408.811,08

 

50.000,00

 

0,00

 

35.000,00

 

2.000.000,00

 

 

225-b

 

226

 

226-a

 

226-c

 

227

 

228

 

229

 

230

10.

 

10.1

10.2

Prostorni plan Općine Rakovica

 

Prostorni plan Općine – izmjena

Prostorni plan Općine – izmjena

85.365,35

 

54.878,175

30.487,875

105.000,00

 

67.500,00

37.500,00

 

 

233

234

11.

 

 

11.1

 

11.2

Izgradnja vodovodne i TK mreže PZ Grabovac

 

Izgradnja dijela vodovodne i TK mreže PZ Grabovac

Izgradnja vodovodne i TK mreže

276.423,40

 

 

113.821,40

 

162.602,00

340.000,00

 

 

140.000,00

 

200.000,00

 

 

 

185-b

 

189-a

12

 

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Izgradnja nogostupa

 

Izgradnja nogostupa

Izgradnja nogostupa

Izgradnja nogostupa u Grabovcu

Izgradnja nogostupa u Rakovici

Izgradnja nogostupa u Rakovici

262.725,08

 

8.536,605

40.650,50

16.260,20

97.561,20

99.716,571

323.151,10

 

10.500,00

50.000,00

20.000,00

120.000,00

122.651,10

 

 

242-C

242-D

242-d

242-E

242-e

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

           

KLASA: 406-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-3

Rakovica, 15.11.2011.

 

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj