Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 55 11)

 

 

Na temelju članka 10. stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (''Narodne novine'' br. 87/08, 96/08, 11/08, 76/09 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 114/11), članka 29., 31., 33. i 37. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (''Narodne novine'' br. 66/09, 108/09 i 8/10) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 30. sjednici održanoj dana 28.12.2011. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica

na području Općine Rakovica

 

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11) iza riječi ''kioska'' dodaju se riječi ''pokretna prodaja''.

           

Članak 2.

U članku 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

''Pod drugim površinama u smislu prethodnog stavka ovog članka smatraju se površine ispred obiteljskih kuća, površine u privatnom vlasništvu koje se ne nalaze neposredno uz obiteljske kuće ili površine u zakupnom odnosu na kojima proizvođači poljoprivrednih proizvoda mogu prodavati vlastite proizvode, a koji prostori imaju pristup s javno-prometne površine.''

 

Članak 3.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:   

''Pod privatnim površinama smatraju se površine određene u članku 2. stavku 3. ove Odluke.''

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

           

Članak 4.

Iza stavka 8. dodaje se naslov i članci 8.a, 8.b i 8.c koja glase:

''Pokretna prodaja

 

Članak 8.a

Pokretna prodaja na području Općine Rakovica može se obavljati u skladu s propisima o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za prodaju sukladno  Pravilniku o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (''Narodne novine'' br. 66/09, 108/09 i 8/10), sukladno propisima o zadovoljavanju minimalnih sanitarnih uvjeta, propisima kojima se regulira sigurnost prometa na cestama, te propisima o korištenju javnih površina.

 

Članak 8.b

Pokretna prodaja može se, osim provozom po naseljima Općine Rakovica, obavljati i zaustavljanjem na sajmeni dan (ponedjeljak) u naselju Rakovica, na javnoj površini tzv. ''Placa'' za cijelo vrijeme trajanja sajma.

Pokretna prodaja na navedenoj lokaciji ne smije se obavljati duže od određenog vremena. U slučaju kršenja ove odredbe vozila kojima se obavlja pokretna prodaja uklonit će se, po nalogu komunalnog redara, sa zatečenih lokacija prema odredbama Odluke o komunalnom redu o uklanjanju protupravno postavljenih predmeta.

           

Članak 8.c

Prilikom obavljanja pokretne prodaje osobe koje obavljaju takvu prodaju ne smiju svojim vozilima oštećivati javne površine. U slučaju kršenja ove odredbe komunalni redar će poduzeti mjere propisane Odlukom o komunalnom redu.

 

Članak 5.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

''Pod privatnim površinama (zemljišta i prostori) iz stavka 1. ovog članka smatraju se površine određene u članku 2. stavku 3. ove Odluke.''

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 6.

 U članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 ''Pod privatnim površinama (zemljišta i prostori) iz stavka 2. ovog članka smatraju se površine određene u članku 2. stavku 3. ove Odluke.''

 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 7.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

''Pod drugim površinama iz stavka 1. ovog članka smatraju se površine određene u članku 2. stavku 3. ove Odluke.''

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 330-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-2

Rakovica, 28.12.2011.

           

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                               Zoran Luketić, bacc.oec.
 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj