Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica (GKŽ 16 11)

 

 

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 23. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije broj 21/09) i članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije broj 9/08), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 22. sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine donijelo je

 

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

 

 

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Rakovica izabrani su:                                                                                                                                        

  R.br.

     PREZIME I IME KANDIDATA

       PREDLAGATELJ

  1.

Srećko Tomičić, rođ. 05.10.1983. godine,

Rakovica, Rakovica 60, Rakovica

DVD Rakovica

  2.

Marijana Toljan, rođ. 01.02.1990. godine,

Brajdić Selo 194, Brajdić Selo

DVD Rakovica

  3.

David Franjković, rođ. 31.12.1991. godine,

Selište Drežničko, Selište Drežničko 8 a

Društvo Naša djeca Općine Rakovica

  4.

Danijela Smolčić, rođ. 10.11.1988. godine,

Drežnik Grad, Drežnik Grad 112 a

Društvo Naša djeca Općine Rakovica

  5.

Irena Tomičić, rođ. 02.02.1991. godine,

Rakovica, Rakovica 60

KUD ''IZVOR''

  6.

Danijela Sabljak, rođ. 10.07.1990.godine,

Brajdić Selo 208, Brajdić Selo

KUD ''IZVOR''

  7.

Ivan Bićanić, rođ. 31.07.1984. godine,

Broćanac 10, Broćanac

Taekwondo klub Rakovica

 

 

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih Općine Rakovica je dvije godine, računajući od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine Rakovica biraju se iz reda članova Savjeta mladih Općine Rakovica na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije broj 9/08).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih Općine Rakovica ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

Članak 6.Ova Odluka stupa na snagu danom izbora članova Savjeta mladih Općine Rakovica, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

KLASA: 006-01/11-01/02

URBROJ: 2133/16-11-7

Rakovica, 29.04. 2011.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj